QOOS討論區's Archiver

Je+aime 發表於 2008-5-15 08:27 PM

只要人在,只要心在,我们会做得更好!

温总理最感人的10句话
[url=http://blog.qq.com/qzone/27506367/1210790917.htm]http://blog.qq.com/qzone/27506367/1210790917.htm[/url]:(
地震来临 他救出59名学生却永远失去女儿
[url=http://blog.qq.com/qzone/622006433/1210811926.htm]http://blog.qq.com/qzone/622006433/1210811926.htm[/url]

那个向士兵“敬礼”的孩子
[url=http://blog.qq.com/qzone/6648395/1210810668.htm]http://blog.qq.com/qzone/6648395/1210810668.htm[/url]

我们徒步进北川
[url=http://blog.qq.com/qzone/622002112/1210802307.htm]http://blog.qq.com/qzone/622002112/1210802307.htm[/url]

那一刻,他张开双臂护住了4个学生
[url=http://blog.qq.com/qzone/316601897/1210813863.htm]http://blog.qq.com/qzone/316601897/1210813863.htm[/url]


特警面对求救孩子无能为力放声大哭(图)
[url=http://blog.qq.com/qzone/622006433/1210841749.htm]http://blog.qq.com/qzone/622006433/1210841749.htm[/url]

[color=#ff0000][/color]
[color=#ff0000]在四川大地震中每当有总理出现,总会感动总会落泪!心中总会出现两个字---"父亲"!!![/color]
[color=#ff0000][/color][u][color=#008fd2][url=http://qzone.qq.com/blog/13620047-1210787767]http://qzone.qq.com/blog/13620047-1210787767[/url][/color][/u]


学生哀求“叔叔别锯我的腿” 战士含泪救援
[url=http://news.qq.com/a/20080515/001997.htm]http://news.qq.com/a/20080515/001997.htm[/url]


通往汶川的公路距汶川县城还有2公里未修通
[url=http://news.qq.com/a/20080515/004977.htm]http://news.qq.com/a/20080515/004977.htm[/url]


地震已造成19509人死亡 遇难者估计在5万以上
[url=http://news.qq.com/a/20080515/004868.htm]http://news.qq.com/a/20080515/004868.htm[/url]


视频:广元市长现场指挥救学生 嚎啕大哭说惭愧
[url=http://news.qq.com/a/20080515/004780.htm]http://news.qq.com/a/20080515/004780.htm[/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.