QOOS討論區's Archiver

×傑× 發表於 2010-8-11 10:03 AM

澳門歷史城區 - 港務局大樓

[align=center][img]http://i142.photobucket.com/albums/r110/d6521339/781aa503.jpg[/img][/align][align=center]港務局大樓,原稱摩爾兵營(Quartel dos
Mouros),俗稱水師廠,由一位意大利人卡
蘇杜(Cassuto)設計,1874年建成,是當時
由印度來澳的警察的營地,可駐二百多名官
兵。1905年大樓改為港務局和水警稽查隊的
辦公地點。現為港務局的辦公大樓。
建築描述:
大樓建築位於媽閣山邊,在媽閣街的一
段坡道上,是一座受阿拉伯及哥特建築影響
的磚石建築。[/align]


[align=center][img]http://i142.photobucket.com/albums/r110/d6521339/1-2.jpg[/img][/align][align=center]在迴廊相交處,其樓頂高度也稍為提
高,打破了建築物強烈的水平感。在其相互
垂直的外牆上,則分別開有三個寬1 米多由
四條細小的圓柱支承的伊斯蘭式尖拱券,而
在迴廊的其他牆身上,均開滿寬1.5米的伊斯
蘭式拱券,特別是較長的迴廊上,一共連續
開有19個這樣的尖拱券,各尖拱間以三葉飾
點綴,加上女兒牆上有節奏雉堞式排列的方
尖形裝飾,形成一種強烈的韻律感。建築整
體粉刷成黃色,並以白色花紋襯托,它與粗
糙的花崗石牆基在色彩及質感上均形成強烈
的對比。[/align][align=center][img]http://i142.photobucket.com/albums/r110/d6521339/2-2.jpg[/img][/align]

b7s3y1q0 發表於 2018-9-15 09:49 PM

不錯~~~不錯~~~感謝大大的分享~~~~[color=White]

mmav55.com-tt38tt.com-ogy99.com-c4.idv.tw-ee38ee.com-ogy22.com-dvv333.com-dvv444.com-ogy33.com-ogy66.com-c7.idv.tw-e549.com-gyy67.com-gyy4.com-ogy88.com-c5.idv.tw-mmav77.com-et515.com-tt69tt.com-c8.idv.tw-kop44.com-kop55.com-ogy4.com-gyy3.com-et919.com-xcc555.com-xcc777.com-ogy55.com-e548.com-kop22.com-kop33.com-ee69ee.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy77.com-gyy2.com-ock33.com-kop66.com-xcc333.com-gyy66.com-ock66.com-gyy5.com-c6.idv.tw-gyy1.com-xcc999.com-dvv222.com-ock99.com

mmav55.com-tt38tt.com-ogy99.com-c4.idv.tw-ee38ee.com-ogy22.com-dvv333.com-dvv444.com-ogy33.com-ogy66.com-c7.idv.tw-e549.com-gyy67.com-gyy4.com-ogy88.com-c5.idv.tw-mmav77.com-et515.com-tt69tt.com-c8.idv.tw-kop44.com-kop55.com-ogy4.com-gyy3.com-et919.com-xcc555.com-xcc777.com-ogy55.com-e548.com-kop22.com-kop33.com-ee69ee.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy77.com-gyy2.com-ock33.com-kop66.com-xcc333.com-gyy66.com-ock66.com-gyy5.com-c6.idv.tw-gyy1.com-xcc999.com-dvv222.com-ock99.com[/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.