QOOS討論區's Archiver

DearDaniel 發表於 2011-3-6 10:53 PM

榕“三坊七巷”十景點收費

轉自2011年3月6日澳門日報C6版

榕“三坊七巷”十景點收費

    【據新華社福州五日電】福州歷史文化名街“三坊七巷”的十個景點自五日起向公衆收取門票。從嚴復故居等幾個知名景點獲悉,參觀人數都受到了不同程度的影響。

    根據售票處門口的收費公告,收取門票的景點包括嚴復故居、二梅書屋、水榭戲台、小黃樓、林聰彝故居、郭柏蔭故居、謝家祠、王麒故居、劉家大院、周哲文藝術館等十處景點。根據文物保護單位的級別,景點門票單價為十元、十五元和二十元不等。通票價格為每套一百二十元。現役軍人、離休幹部、殘疾人、六十歲以上的老人和一點四米以下的兒童免票。學生憑學生證買通票可享受半價優惠。

    在嚴復故居、二梅書屋和水榭戲台等景點,工作人員表示,遊客數量比起以往的周末來要少很多。需要自費參觀景點的當地遊客的積極性受到一定影響,參觀的遊客大多是外地的旅行團和當地的老人。

    記者在售票處等了近二十分鐘才遇到一位自費買票參觀景點的遊客。這位來自四川的學生遊客在售票處猶豫了許久,最後決定還是看一看。

    該遊客說,“我覺得自己不太走運,來的前一天才知道這裡開始收費了,但是既然已經來了,景點還是要看看嘍,畢竟半價還是可以接受。”

    許多當地遊客則表示,他們是不會花一百二十塊錢去參觀這些景點的。據“三坊七巷”遊客服務中心工作人員稱,福州當地常住居民可憑身份證或者戶口本等有效證件辦理三坊七巷旅遊景點年卡,每張三十元,可使用至今年十二月三十一日。

    “三坊七巷”始於唐、成於宋、興於明清,盛於清末民初,被認為是里坊制度的活化石、明清建築的博物館、近代名人的聚集區和非物質文化遺產的傳承地。許多名人故居一直以來都免費向公衆開放。

[url]http://www.macaodaily.com/html/2011-03/06/content_570203.htm[/url]

vf6xs1wy 發表於 2018-10-11 09:20 PM

感謝大大無私的分享唷~~~[color=White]
ogy66.com-et919.com-gyy5.com-ee69ee.com-ock66.com-e548.com-c4.idv.tw-dvv333.com-dvv444.com-gyy1.com-ee38ee.com-dvv555.com-dvv666.com-c8.idv.tw-kop44.com-kop55.com-mmav55.com-ogy22.com-ogy33.com-e549.com-c7.idv.tw-tt69tt.com-gyy67.com-gyy4.com-gyy66.com-kop22.com-kop33.com-ock99.com-ogy88.com-ock33.com-c5.idv.tw-tt38tt.com-kop66.com-xcc333.com-ogy4.com-ogy55.com-et515.com-c6.idv.tw-mmav77.com-gyy3.com-ogy99.com-ogy77.com-xcc555.com-xcc777.com-xcc999.com-dvv222.com-gyy2.com[url=http://www.ee69ee.com] [/url][url=http://ee69ee.com] [/url][url=http://a1.ee69ee.com] [/url][url=http://a2.ee69ee.com] [/url][url=http://a3.ee69ee.com] [/url][url=http://a4.ee69ee.com] [/url][url=http://a5.ee69ee.com] [/url][url=http://a6.ee69ee.com] [/url][url=http://a7.ee69ee.com] [/url][url=http://a8.ee69ee.com] [/url][url=http://a9.ee69ee.com] [/url][url=http://a10.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a11.ee69ee.com] [/url][url=http://a12.ee69ee.com] [/url][url=http://a13.ee69ee.com] [/url][url=http://a14.ee69ee.com] [/url][url=http://a15.ee69ee.com] [/url][url=http://a16.ee69ee.com] [/url][url=http://a17.ee69ee.com] [/url][url=http://a18.ee69ee.com] [/url][url=http://a19.ee69ee.com] [/url][url=http://a20.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a21.ee69ee.com] [/url][url=http://a22.ee69ee.com] [/url][url=http://a23.ee69ee.com] [/url][url=http://a24.ee69ee.com] [/url][url=http://a25.ee69ee.com] [/url][url=http://a26.ee69ee.com] [/url][url=http://a27.ee69ee.com] [/url][url=http://a28.ee69ee.com] [/url][url=http://a29.ee69ee.com] [/url][url=http://a30.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a31.ee69ee.com] [/url][url=http://a32.ee69ee.com] [/url][url=http://a33.ee69ee.com] [/url][url=http://a34.ee69ee.com] [/url][url=http://a35.ee69ee.com] [/url][url=http://a36.ee69ee.com] [/url][url=http://a37.ee69ee.com] [/url][url=http://a38.ee69ee.com] [/url][url=http://a39.ee69ee.com] [/url][url=http://a40.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a41.ee69ee.com] [/url][url=http://a42.ee69ee.com] [/url][url=http://a43.ee69ee.com] [/url][url=http://a44.ee69ee.com] [/url][url=http://a45.ee69ee.com] [/url][url=http://a46.ee69ee.com] [/url][url=http://a47.ee69ee.com] [/url][url=http://a48.ee69ee.com] [/url][url=http://a49.ee69ee.com] [/url][url=http://a50.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a51.ee69ee.com] [/url][url=http://a52.ee69ee.com] [/url][url=http://a53.ee69ee.com] [/url][url=http://a54.ee69ee.com] [/url][url=http://a55.ee69ee.com] [/url][url=http://a56.ee69ee.com] [/url][url=http://a57.ee69ee.com] [/url][url=http://a58.ee69ee.com] [/url][url=http://a59.ee69ee.com] [/url][url=http://a60.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a61.ee69ee.com] [/url][url=http://a62.ee69ee.com] [/url][url=http://a63.ee69ee.com] [/url][url=http://a64.ee69ee.com] [/url][url=http://a65.ee69ee.com] [/url][url=http://a66.ee69ee.com] [/url][url=http://a67.ee69ee.com] [/url][url=http://a68.ee69ee.com] [/url][url=http://a69.ee69ee.com] [/url][url=http://a70.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a71.ee69ee.com] [/url][url=http://a72.ee69ee.com] [/url][url=http://a73.ee69ee.com] [/url][url=http://a74.ee69ee.com] [/url][url=http://a75.ee69ee.com] [/url][url=http://a76.ee69ee.com] [/url][url=http://a77.ee69ee.com] [/url][url=http://a78.ee69ee.com] [/url][url=http://a79.ee69ee.com] [/url][url=http://a80.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a81.ee69ee.com] [/url][url=http://a82.ee69ee.com] [/url][url=http://a83.ee69ee.com] [/url][url=http://a84.ee69ee.com] [/url][url=http://a85.ee69ee.com] [/url][url=http://a86.ee69ee.com] [/url][url=http://a87.ee69ee.com] [/url][url=http://a88.ee69ee.com] [/url][url=http://a89.ee69ee.com] [/url][url=http://a90.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a91.ee69ee.com] [/url][url=http://a92.ee69ee.com] [/url][url=http://a93.ee69ee.com] [/url][url=http://a94.ee69ee.com] [/url][url=http://a95.ee69ee.com] [/url][url=http://a96.ee69ee.com] [/url][url=http://a97.ee69ee.com] [/url][url=http://a98.ee69ee.com] [/url][url=http://a99.ee69ee.com] [/url][url=http://a100.ee69ee.com] [/url]
   
   
   

[url=http://a101.ee69ee.com] [/url][url=http://a102.ee69ee.com] [/url][url=http://a103.ee69ee.com] [/url][url=http://a104.ee69ee.com] [/url][url=http://a105.ee69ee.com] [/url][url=http://a106.ee69ee.com] [/url][url=http://a107.ee69ee.com] [/url][url=http://a108.ee69ee.com] [/url][url=http://a109.ee69ee.com] [/url][url=http://a110.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a111.ee69ee.com] [/url][url=http://a112.ee69ee.com] [/url][url=http://a113.ee69ee.com] [/url][url=http://a114.ee69ee.com] [/url][url=http://a115.ee69ee.com] [/url][url=http://a116.ee69ee.com] [/url][url=http://a117.ee69ee.com] [/url][url=http://a118.ee69ee.com] [/url][url=http://a119.ee69ee.com] [/url][url=http://a120.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a121.ee69ee.com] [/url][url=http://a122.ee69ee.com] [/url][url=http://a123.ee69ee.com] [/url][url=http://a124.ee69ee.com] [/url][url=http://a125.ee69ee.com] [/url][url=http://a126.ee69ee.com] [/url][url=http://a127.ee69ee.com] [/url][url=http://a128.ee69ee.com] [/url][url=http://a129.ee69ee.com] [/url][url=http://a130.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a131.ee69ee.com] [/url][url=http://a132.ee69ee.com] [/url][url=http://a133.ee69ee.com] [/url][url=http://a134.ee69ee.com] [/url][url=http://a135.ee69ee.com] [/url][url=http://a136.ee69ee.com] [/url][url=http://a137.ee69ee.com] [/url][url=http://a138.ee69ee.com] [/url][url=http://a139.ee69ee.com] [/url][url=http://a140.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a141.ee69ee.com] [/url][url=http://a142.ee69ee.com] [/url][url=http://a143.ee69ee.com] [/url][url=http://a144.ee69ee.com] [/url][url=http://a145.ee69ee.com] [/url][url=http://a146.ee69ee.com] [/url][url=http://a147.ee69ee.com] [/url][url=http://a148.ee69ee.com] [/url][url=http://a149.ee69ee.com] [/url][url=http://a150.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a151.ee69ee.com] [/url][url=http://a152.ee69ee.com] [/url][url=http://a153.ee69ee.com] [/url][url=http://a154.ee69ee.com] [/url][url=http://a155.ee69ee.com] [/url][url=http://a156.ee69ee.com] [/url][url=http://a157.ee69ee.com] [/url][url=http://a158.ee69ee.com] [/url][url=http://a159.ee69ee.com] [/url][url=http://a160.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a161.ee69ee.com] [/url][url=http://a162.ee69ee.com] [/url][url=http://a163.ee69ee.com] [/url][url=http://a164.ee69ee.com] [/url][url=http://a165.ee69ee.com] [/url][url=http://a166.ee69ee.com] [/url][url=http://a167.ee69ee.com] [/url][url=http://a168.ee69ee.com] [/url][url=http://a169.ee69ee.com] [/url][url=http://a170.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a171.ee69ee.com] [/url][url=http://a172.ee69ee.com] [/url][url=http://a173.ee69ee.com] [/url][url=http://a174.ee69ee.com] [/url][url=http://a175.ee69ee.com] [/url][url=http://a176.ee69ee.com] [/url][url=http://a177.ee69ee.com] [/url][url=http://a178.ee69ee.com] [/url][url=http://a179.ee69ee.com] [/url][url=http://a180.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a181.ee69ee.com] [/url][url=http://a182.ee69ee.com] [/url][url=http://a183.ee69ee.com] [/url][url=http://a184.ee69ee.com] [/url][url=http://a185.ee69ee.com] [/url][url=http://a186.ee69ee.com] [/url][url=http://a187.ee69ee.com] [/url][url=http://a188.ee69ee.com] [/url][url=http://a189.ee69ee.com] [/url][url=http://a190.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a191.ee69ee.com] [/url][url=http://a192.ee69ee.com] [/url][url=http://a193.ee69ee.com] [/url][url=http://a194.ee69ee.com] [/url][url=http://a195.ee69ee.com] [/url][url=http://a196.ee69ee.com] [/url][url=http://a197.ee69ee.com] [/url][url=http://a198.ee69ee.com] [/url][url=http://a199.ee69ee.com] [/url][url=http://a200.ee69ee.com] [/url]
        [/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.