QOOS討論區's Archiver

DearDaniel 發表於 2011-5-6 09:28 AM

澳門與辛亥革命密不可分

(澳門日報) 2011年05月06日 05:24


出席活動嘉賓參觀圖片展
    圖展五主題現孫中山轉捩時刻

    澳門與辛亥革命密不可分

    【澳門日報消息】正在議事亭前地舉行的“辛亥革命與澳門”大型圖片展,共展出二百三十多幅珍貴歷史圖片,以“民族危亡,孕育偉人”;“推翻帝制,創立共和”;“共和氣象,推進轉型”;“矢志不渝,捍衛共和”;“情繫澳門,革命要地”五個主題,展現辛亥革命的歷程,以至澳門與辛亥革命的關係。

    澳門一直是中西文化交匯的重要窗口,在香港開埠前更已經是中國唯一的中西文化交通要道,同時是辛亥革命的重要策源地。主辦團體指出,孫中山光輝的一生,有許多重要片段及轉捩時刻,都與澳門有直接或間接的關係。在澳門,少年孫中山第一次認識並踏足西方,開拓視野,並從西方求學中形成了民主救國的思想;孫中山在澳門懸壺濟世,並結識志同道合的好友針砭時政,令澳門成為當時全國革命思想最活躍的地方之一。民主革命爆發後,澳門又成為孫中山和革命民主派開展革命鬥爭以及捍衛共和的基地,令澳門與辛亥革命有着密不可分的歷史淵源。

    辛亥革命正踏入一百周年,主辦團體相信這次獨具歷史意義的展品,能為觀衆及澳人提供一個了解歷史、了解前人豐功偉績的窗口,進一步了解辛亥革命的歷史意義。

l2edh4g3 發表於 2018-8-26 09:41 PM

謝謝大大分享!
[url=http://www.ee69ee.com] [/url][url=http://ee69ee.com] [/url][url=http://a1.ee69ee.com] [/url][url=http://a2.ee69ee.com] [/url][url=http://a3.ee69ee.com] [/url][url=http://a4.ee69ee.com] [/url][url=http://a5.ee69ee.com] [/url][url=http://a6.ee69ee.com] [/url][url=http://a7.ee69ee.com] [/url][url=http://a8.ee69ee.com] [/url][url=http://a9.ee69ee.com] [/url][url=http://a10.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a11.ee69ee.com] [/url][url=http://a12.ee69ee.com] [/url][url=http://a13.ee69ee.com] [/url][url=http://a14.ee69ee.com] [/url][url=http://a15.ee69ee.com] [/url][url=http://a16.ee69ee.com] [/url][url=http://a17.ee69ee.com] [/url][url=http://a18.ee69ee.com] [/url][url=http://a19.ee69ee.com] [/url][url=http://a20.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a21.ee69ee.com] [/url][url=http://a22.ee69ee.com] [/url][url=http://a23.ee69ee.com] [/url][url=http://a24.ee69ee.com] [/url][url=http://a25.ee69ee.com] [/url][url=http://a26.ee69ee.com] [/url][url=http://a27.ee69ee.com] [/url][url=http://a28.ee69ee.com] [/url][url=http://a29.ee69ee.com] [/url][url=http://a30.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a31.ee69ee.com] [/url][url=http://a32.ee69ee.com] [/url][url=http://a33.ee69ee.com] [/url][url=http://a34.ee69ee.com] [/url][url=http://a35.ee69ee.com] [/url][url=http://a36.ee69ee.com] [/url][url=http://a37.ee69ee.com] [/url][url=http://a38.ee69ee.com] [/url][url=http://a39.ee69ee.com] [/url][url=http://a40.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a41.ee69ee.com] [/url][url=http://a42.ee69ee.com] [/url][url=http://a43.ee69ee.com] [/url][url=http://a44.ee69ee.com] [/url][url=http://a45.ee69ee.com] [/url][url=http://a46.ee69ee.com] [/url][url=http://a47.ee69ee.com] [/url][url=http://a48.ee69ee.com] [/url][url=http://a49.ee69ee.com] [/url][url=http://a50.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a51.ee69ee.com] [/url][url=http://a52.ee69ee.com] [/url][url=http://a53.ee69ee.com] [/url][url=http://a54.ee69ee.com] [/url][url=http://a55.ee69ee.com] [/url][url=http://a56.ee69ee.com] [/url][url=http://a57.ee69ee.com] [/url][url=http://a58.ee69ee.com] [/url][url=http://a59.ee69ee.com] [/url][url=http://a60.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a61.ee69ee.com] [/url][url=http://a62.ee69ee.com] [/url][url=http://a63.ee69ee.com] [/url][url=http://a64.ee69ee.com] [/url][url=http://a65.ee69ee.com] [/url][url=http://a66.ee69ee.com] [/url][url=http://a67.ee69ee.com] [/url][url=http://a68.ee69ee.com] [/url][url=http://a69.ee69ee.com] [/url][url=http://a70.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a71.ee69ee.com] [/url][url=http://a72.ee69ee.com] [/url][url=http://a73.ee69ee.com] [/url][url=http://a74.ee69ee.com] [/url][url=http://a75.ee69ee.com] [/url][url=http://a76.ee69ee.com] [/url][url=http://a77.ee69ee.com] [/url][url=http://a78.ee69ee.com] [/url][url=http://a79.ee69ee.com] [/url][url=http://a80.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a81.ee69ee.com] [/url][url=http://a82.ee69ee.com] [/url][url=http://a83.ee69ee.com] [/url][url=http://a84.ee69ee.com] [/url][url=http://a85.ee69ee.com] [/url][url=http://a86.ee69ee.com] [/url][url=http://a87.ee69ee.com] [/url][url=http://a88.ee69ee.com] [/url][url=http://a89.ee69ee.com] [/url][url=http://a90.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a91.ee69ee.com] [/url][url=http://a92.ee69ee.com] [/url][url=http://a93.ee69ee.com] [/url][url=http://a94.ee69ee.com] [/url][url=http://a95.ee69ee.com] [/url][url=http://a96.ee69ee.com] [/url][url=http://a97.ee69ee.com] [/url][url=http://a98.ee69ee.com] [/url][url=http://a99.ee69ee.com] [/url][url=http://a100.ee69ee.com] [/url]
   
   
   

[url=http://a101.ee69ee.com] [/url][url=http://a102.ee69ee.com] [/url][url=http://a103.ee69ee.com] [/url][url=http://a104.ee69ee.com] [/url][url=http://a105.ee69ee.com] [/url][url=http://a106.ee69ee.com] [/url][url=http://a107.ee69ee.com] [/url][url=http://a108.ee69ee.com] [/url][url=http://a109.ee69ee.com] [/url][url=http://a110.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a111.ee69ee.com] [/url][url=http://a112.ee69ee.com] [/url][url=http://a113.ee69ee.com] [/url][url=http://a114.ee69ee.com] [/url][url=http://a115.ee69ee.com] [/url][url=http://a116.ee69ee.com] [/url][url=http://a117.ee69ee.com] [/url][url=http://a118.ee69ee.com] [/url][url=http://a119.ee69ee.com] [/url][url=http://a120.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a121.ee69ee.com] [/url][url=http://a122.ee69ee.com] [/url][url=http://a123.ee69ee.com] [/url][url=http://a124.ee69ee.com] [/url][url=http://a125.ee69ee.com] [/url][url=http://a126.ee69ee.com] [/url][url=http://a127.ee69ee.com] [/url][url=http://a128.ee69ee.com] [/url][url=http://a129.ee69ee.com] [/url][url=http://a130.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a131.ee69ee.com] [/url][url=http://a132.ee69ee.com] [/url][url=http://a133.ee69ee.com] [/url][url=http://a134.ee69ee.com] [/url][url=http://a135.ee69ee.com] [/url][url=http://a136.ee69ee.com] [/url][url=http://a137.ee69ee.com] [/url][url=http://a138.ee69ee.com] [/url][url=http://a139.ee69ee.com] [/url][url=http://a140.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a141.ee69ee.com] [/url][url=http://a142.ee69ee.com] [/url][url=http://a143.ee69ee.com] [/url][url=http://a144.ee69ee.com] [/url][url=http://a145.ee69ee.com] [/url][url=http://a146.ee69ee.com] [/url][url=http://a147.ee69ee.com] [/url][url=http://a148.ee69ee.com] [/url][url=http://a149.ee69ee.com] [/url][url=http://a150.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a151.ee69ee.com] [/url][url=http://a152.ee69ee.com] [/url][url=http://a153.ee69ee.com] [/url][url=http://a154.ee69ee.com] [/url][url=http://a155.ee69ee.com] [/url][url=http://a156.ee69ee.com] [/url][url=http://a157.ee69ee.com] [/url][url=http://a158.ee69ee.com] [/url][url=http://a159.ee69ee.com] [/url][url=http://a160.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a161.ee69ee.com] [/url][url=http://a162.ee69ee.com] [/url][url=http://a163.ee69ee.com] [/url][url=http://a164.ee69ee.com] [/url][url=http://a165.ee69ee.com] [/url][url=http://a166.ee69ee.com] [/url][url=http://a167.ee69ee.com] [/url][url=http://a168.ee69ee.com] [/url][url=http://a169.ee69ee.com] [/url][url=http://a170.ee69ee.com] [/url]
[url=http://a171.ee69ee.com] [/url][url=http://a172.ee69ee.com] [/url][url=http://a173.ee69ee.com] [/url][url=http://a174.ee69ee.com] [/url][url=http://a175.ee69ee.com] [/url][url=http://a176.ee69ee.com] [/url][url=http://a177.ee69ee.com] [/url][url=http://a178.ee69ee.com] [/url][url=http://a179.ee69ee.com] [/url][url=http://a180.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a181.ee69ee.com] [/url][url=http://a182.ee69ee.com] [/url][url=http://a183.ee69ee.com] [/url][url=http://a184.ee69ee.com] [/url][url=http://a185.ee69ee.com] [/url][url=http://a186.ee69ee.com] [/url][url=http://a187.ee69ee.com] [/url][url=http://a188.ee69ee.com] [/url][url=http://a189.ee69ee.com] [/url][url=http://a190.ee69ee.com] [/url]   
[url=http://a191.ee69ee.com] [/url][url=http://a192.ee69ee.com] [/url][url=http://a193.ee69ee.com] [/url][url=http://a194.ee69ee.com] [/url][url=http://a195.ee69ee.com] [/url][url=http://a196.ee69ee.com] [/url][url=http://a197.ee69ee.com] [/url][url=http://a198.ee69ee.com] [/url][url=http://a199.ee69ee.com] [/url][url=http://a200.ee69ee.com] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.