QOOS討論區's Archiver

DearDaniel 發表於 2011-8-18 11:38 AM

望德堂不宜只搞文創

轉自2011年8月17日澳門日報C1版

有工程師冀平衡商業休閒元素

    望德堂不宜只搞文創

    【本報消息】繼瘋堂十號創意園、仁慈堂婆仔屋、大瘋堂以至演藝學院音樂學校等經改建並啟用以來,望德堂區生色不少,予人強烈的藝文與文創色彩。有熟悉城市規劃的工程師稱,欣悉仁慈堂擬善用區內兩幢物業設立“中西文化館”,可進一步展現澳門土生葡人的生活和歷史文化,是好事,各界深受鼓舞。期望望德堂創意園區不宜只搞文創,致令該區缺乏商業或休閒等元素,讓文創產業氛圍大打折扣。

    據仁慈堂負責人早前透露,鑑於特區政府近年致力在望德堂區發展文創產業,仁慈堂有見及此,有計劃透過修葺兩幢舊建築物並設立“中西文化館”,增強該區的文化與旅遊吸引力,為推動望德堂區的文創產業作貢獻。

    該名工程師認為,重新修葺並整合區內的兩幢仁慈堂舊建築物,按計劃打造成具標誌性的建築,可與該區其他與文創發展有關的場地相輝映,旅遊與文化硬件更充足,倘配合具成效的引流措施,定可相得益彰,使該區成為遊人匯聚的新景點。

    然而,該區仍有多幢空置的舊建築,未能與其他文創場館有機連結,共同發揮作用。希望政府與有關團體加強合作,尋求解決良策。該名工程師綜合鄰近地區的文創經驗指出,望德堂區的長遠發展不能只搞文創,區內的商業元素與休閒空間不可少,畢竟走進望德堂區暢遊者未必都為文創而來,或對區內的特色歐陸建築群或休閒設施等感興趣,可見拓展文創計劃不應一面倒,須平衡有度,宜多元化方向發展。

    他認為打造望德堂區成為本澳具示範作用的文創區,大方向不應只為遊人着想,更多要關顧文創界是否有所作為,借此平台展示所長,使該區真正發揮城市空間功能。

[url]http://www.macaodaily.com/html/2011-08/17/content_621420.htm[/url]

kj9e1dh7 發表於 2018-8-22 09:36 PM

感謝大大的分享 !![color=White]
gyy4.com-tt38tt.com-ogy88.com-ogy4.com-dvv333.com-dvv444.com-c5.idv.tw-ogy99.com-gyy67.com-ock66.com-c8.idv.tw-kop22.com-kop33.com-mmav55.com-ogy22.com-ogy33.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy66.com-c4.idv.tw-ogy77.com-e549.com-tt69tt.com-ee69ee.com-mmav77.com-et919.com-c7.idv.tw-xcc555.com-xcc777.com-gyy2.com-kop66.com-xcc333.com-e548.com-gyy1.com-kop44.com-kop55.com-c6.idv.tw-ee38ee.com-ock33.com-gyy66.com-gyy5.com-xcc999.com-dvv222.com-gyy3.com-ogy55.com-et515.com-ock99.com
gyy4.com-tt38tt.com-ogy88.com-ogy4.com-dvv333.com-dvv444.com-c5.idv.tw-ogy99.com-gyy67.com-ock66.com-c8.idv.tw-kop22.com-kop33.com-mmav55.com-ogy22.com-ogy33.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy66.com-c4.idv.tw-ogy77.com-e549.com-tt69tt.com-ee69ee.com-mmav77.com-et919.com-c7.idv.tw-xcc555.com-xcc777.com-gyy2.com-kop66.com-xcc333.com-e548.com-gyy1.com-kop44.com-kop55.com-c6.idv.tw-ee38ee.com-ock33.com-gyy66.com-gyy5.com-xcc999.com-dvv222.com-gyy3.com-ogy55.com-et515.com-ock99.com[/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.