QOOS討論區's Archiver

Mr.TB 發表於 2011-9-14 11:45 AM

古老教堂聽澳門故事

[size=4]
[/size][font=arial, sans-serif][size=4]澳門這片小地方,卻有着不少建築古蹟,無論傳統古廟還是古老教堂,背後都有其故事,從中可讓人了解到澳門的歷史。想邊看古蹟邊聽澳門故事?真是3日3夜都講不完,不如精選一兩個景點,就由聖奧斯定堂和望德聖母堂開始吧![/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]位於崗頂前地的聖奧斯定堂,是世遺歷史城區古蹟之一,由意大利天主教奧斯定教會,於1586年來澳門傳教時所興建,3年後歸葡國人所有,是澳門最古老教堂之一,也是澳門首間以英語傳道的教堂。由於教堂初建時,僅以棕櫚樹葉作頂,風吹時看似龍鬚飄飄,故被稱為龍鬚廟。教堂於1825年重修,外形莊嚴雄偉,內部裝潢寬敞闊大,以大理石建成的祭壇上有一座耶穌背十字架的雕像,傳說當雕像被教堂負責人取往主教座堂,它會神奇地回到聖奧斯定堂的祭壇上,故雕像現時仍安放原位,相當神奇。[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]古劇院與圖書館[/size][size=4]聖奧斯定堂的左鄰右里,同樣是澳門的珍貴歷史建築,教堂前面是中國第一所西式劇院崗頂劇院,而後面是古色古香的何東圖書館大樓。原稱伯多祿五世劇院的崗頂劇院,始建於1860年,但當時只建成主體部分,至1873年才加建具新古典主義建築特色的正立面,是中國第一所西式劇院,除供戲劇及音樂劇演出之用,也是當年葡人社群舉行重要活動的場所,最厲害一次,是貝多芬的徒弟也曾在這裏表演過。[/size]

[size=4]而建於1894年之前的何東圖書館大樓,原為官也夫人所有,於1918年被香港富商何東爵士購入,作為夏天到澳門避暑的別墅,二次大戰日軍佔領香港期間,何爵士曾在此定居。1955年,何東爵士逝世,其後人按照他生前的遺囑,將大樓及25,000港元贈予澳門政府,作為開設公共圖書館及購買圖書之用,至1958年圖書館正式對外開放。[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]涼風有信 聖老楞佐堂[/size][size=4]在聖奧斯定堂附近,還有間歷史悠久的聖老楞佐堂,為澳門3大古教堂之一,約建於1558年,為耶穌會所有,初時僅為一所簡陋的木屋,於1618年第一次重修後,才奠定今天的規模。教堂內供奉的,是天主教海神聖老楞佐,以航海維生的葡萄牙人認為,聖老楞佐可庇佑平安、賜予風信,所以建教堂紀念他,教堂亦被稱為風信堂;後來澳門居民以粵語諧音稱作風順堂,有祈求風調雨順之意。教堂所在的地區,昔日是高尚住宅區,所以建築也十分美輪美奐,華麗巍峨,四周有綠樹環繞,環境清幽宜人,教堂的主體建築分兩側,兩邊的鐘樓對峙,莊嚴宏偉。[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]首間華人教堂 [/size][size=4]說到澳門古教堂,不得不提望德聖母堂,它是澳門最早的華人教堂,在大堂前地的聖母聖誕堂(即大堂)建立前,這裏曾是澳門的主教座堂,為澳門教區成立後第一間主教座堂,每逢新任主教到澳門就職,必先到望德聖母堂領取法杖,以行使其權責,因此這教堂在澳門天主教人士心中,享有崇高的地位。[/size]

[size=4]望德聖母堂的歷史,可追溯至1568年,第一任主教賈尼路來澳後,就在現今的望德堂坊建立了辣匝祿痲瘋病院,並附設小教堂,名為聖辣匝祿堂,供奉聖母望德,是為望德聖母堂的前身,由於教堂是專為痲瘋病人而設,故人稱瘋堂或發瘋寺。[/size]

[size=4]教堂建築呈新古典主義風格,正面不甚對稱,主體部分為兩層,每層都有3個窗口,中央頂部為弧線的三角形山花,上有一個由十字架和船錨組成的浮雕,表示信仰和信念。[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]望德堂坊歷史[/size][size=4]至於望德堂坊的發展,最早可追溯至18世紀,當時有不少外國人在澳門定居,當中不少是傳教士。後來中國內地不少華人教徒避居澳門,他們搭木屋成坊,形成了望德堂坊的雛形,同時因澳門也開始有不少華人到來加入教會,這種動作俗叫「進教」,故這裏又被稱為「進教圍」。[/size]

[size=4]往後幾十年,整個區內的建設便由這些教徒完成,包括有「自梳女之家」之稱的婆仔屋、供教友聚腳的堂聯中心、提供善終服務的清安醫所等,至19世紀末,坊內木屋被兩層平房所取代。1940年,進教圍開始衰落,坊內教友家庭漸漸遷離,自此「進教圍」便成為歷史名詞。[/size]
[size=4]
[/size]

[size=4]悠閒藝術空間[/size][size=4]1984年澳葡政府在設立專注保護文化財產委員會時,將望德堂坊一帶列入重點保護文化財產名單內,並禁止拆毀坊內僅餘的古建築,之後更斥資60萬澳門幣將其翻新。自19世紀末坊區重建至1930年這段時間,坊內建有多幢兩層高的平房,形成了巧妙的長方形街道,部分於70年代後拆掉,但僅餘的至今仍留存,主要集中在瘋堂斜巷以北。近年經翻新後,舊平房的外牆都被髹成紅色或黃色,並鋪上葡式碎石路,改裝歐陸街燈,成為一個富特色的旅遊景點。[/size]


[/font]

kj9e1dh7 發表於 2018-8-22 09:35 PM

感謝分享.!![color=White]
gyy2.com-ogy4.com-ogy66.com-gyy3.com-kop22.com-kop33.com-ogy99.com-et919.com-ee69ee.com-ock66.com-c4.idv.tw-gyy1.com-mmav77.com-ogy55.com-et515.com-e548.com-ee38ee.com-dvv555.com-dvv666.com-c8.idv.tw-mmav55.com-ogy22.com-ogy33.com-e549.com-c7.idv.tw-tt69tt.com-xcc555.com-xcc777.com-xcc999.com-dvv222.com-gyy67.com-gyy4.com-kop66.com-xcc333.com-ogy88.com-ogy77.com-ock33.com-c5.idv.tw-kop44.com-kop55.com-gyy66.com-dvv333.com-dvv444.com-gyy5.com-c6.idv.tw-tt38tt.com-ock99.com

[url=http://a201.c5.idv.tw] [/url][url=http://a202.c5.idv.tw] [/url][url=http://a203.c5.idv.tw] [/url][url=http://a204.c5.idv.tw] [/url][url=http://a205.c5.idv.tw] [/url][url=http://a206.c5.idv.tw] [/url][url=http://a207.c5.idv.tw] [/url][url=http://a208.c5.idv.tw] [/url][url=http://a209.c5.idv.tw] [/url][url=http://a210.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a211.c5.idv.tw] [/url][url=http://a212.c5.idv.tw] [/url][url=http://a213.c5.idv.tw] [/url][url=http://a214.c5.idv.tw] [/url][url=http://a215.c5.idv.tw] [/url][url=http://a216.c5.idv.tw] [/url][url=http://a217.c5.idv.tw] [/url][url=http://a218.c5.idv.tw] [/url][url=http://a219.c5.idv.tw] [/url][url=http://a220.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a221.c5.idv.tw] [/url][url=http://a222.c5.idv.tw] [/url][url=http://a223.c5.idv.tw] [/url][url=http://a224.c5.idv.tw] [/url][url=http://a225.c5.idv.tw] [/url][url=http://a226.c5.idv.tw] [/url][url=http://a227.c5.idv.tw] [/url][url=http://a228.c5.idv.tw] [/url][url=http://a229.c5.idv.tw] [/url][url=http://a230.c5.idv.tw] [/url]
[url=http://a231.c5.idv.tw] [/url][url=http://a232.c5.idv.tw] [/url][url=http://a233.c5.idv.tw] [/url][url=http://a234.c5.idv.tw] [/url][url=http://a235.c5.idv.tw] [/url][url=http://a236.c5.idv.tw] [/url][url=http://a237.c5.idv.tw] [/url][url=http://a238.c5.idv.tw] [/url][url=http://a239.c5.idv.tw] [/url][url=http://a240.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a241.c5.idv.tw] [/url][url=http://a242.c5.idv.tw] [/url][url=http://a243.c5.idv.tw] [/url][url=http://a244.c5.idv.tw] [/url][url=http://a245.c5.idv.tw] [/url][url=http://a246.c5.idv.tw] [/url][url=http://a247.c5.idv.tw] [/url][url=http://a248.c5.idv.tw] [/url][url=http://a249.c5.idv.tw] [/url][url=http://a250.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a251.c5.idv.tw] [/url][url=http://a252.c5.idv.tw] [/url][url=http://a253.c5.idv.tw] [/url][url=http://a254.c5.idv.tw] [/url][url=http://a255.c5.idv.tw] [/url][url=http://a256.c5.idv.tw] [/url][url=http://a257.c5.idv.tw] [/url][url=http://a258.c5.idv.tw] [/url][url=http://a259.c5.idv.tw] [/url][url=http://a260.c5.idv.tw] [/url]
[url=http://a261.c5.idv.tw] [/url][url=http://a262.c5.idv.tw] [/url][url=http://a263.c5.idv.tw] [/url][url=http://a264.c5.idv.tw] [/url][url=http://a265.c5.idv.tw] [/url][url=http://a266.c5.idv.tw] [/url][url=http://a267.c5.idv.tw] [/url][url=http://a268.c5.idv.tw] [/url][url=http://a269.c5.idv.tw] [/url][url=http://a270.c5.idv.tw] [/url]   
[url=http://a271.c5.idv.tw] [/url][url=http://a272.c5.idv.tw] [/url][url=http://a273.c5.idv.tw] [/url][url=http://a274.c5.idv.tw] [/url][url=http://a275.c5.idv.tw] [/url][url=http://a276.c5.idv.tw] [/url][url=http://a277.c5.idv.tw] [/url][url=http://a278.c5.idv.tw] [/url][url=http://a279.c5.idv.tw] [/url][url=http://a280.c5.idv.tw] [/url]
[url=http://a281.c5.idv.tw] [/url][url=http://a282.c5.idv.tw] [/url][url=http://a283.c5.idv.tw] [/url][url=http://a284.c5.idv.tw] [/url][url=http://a285.c5.idv.tw] [/url][url=http://a286.c5.idv.tw] [/url][url=http://a287.c5.idv.tw] [/url][url=http://a288.c5.idv.tw] [/url][url=http://a289.c5.idv.tw] [/url][url=http://a290.c5.idv.tw] [/url]
[url=http://a291.c5.idv.tw] [/url][url=http://a292.c5.idv.tw] [/url][url=http://a293.c5.idv.tw] [/url][url=http://a294.c5.idv.tw] [/url][url=http://a295.c5.idv.tw] [/url][url=http://a296.c5.idv.tw] [/url][url=http://a297.c5.idv.tw] [/url][url=http://a298.c5.idv.tw] [/url][url=http://a299.c5.idv.tw] [/url][url=http://a300.c5.idv.tw] [/url]
   


[url=http://www.gyy1.com] [/url][url=http://gyy1.com] [/url][url=http://a1.gyy1.com] [/url][url=http://a2.gyy1.com] [/url][url=http://a3.gyy1.com] [/url][url=http://a4.gyy1.com] [/url][url=http://a5.gyy1.com] [/url][url=http://a6.gyy1.com] [/url][url=http://a7.gyy1.com] [/url][url=http://a8.gyy1.com] [/url][url=http://a9.gyy1.com] [/url][url=http://a10.gyy1.com] [/url]
[url=http://a11.gyy1.com] [/url][url=http://a12.gyy1.com] [/url][url=http://a13.gyy1.com] [/url][url=http://a14.gyy1.com] [/url][url=http://a15.gyy1.com] [/url][url=http://a16.gyy1.com] [/url][url=http://a17.gyy1.com] [/url][url=http://a18.gyy1.com] [/url][url=http://a19.gyy1.com] [/url][url=http://a20.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a21.gyy1.com] [/url][url=http://a22.gyy1.com] [/url][url=http://a23.gyy1.com] [/url][url=http://a24.gyy1.com] [/url][url=http://a25.gyy1.com] [/url][url=http://a26.gyy1.com] [/url][url=http://a27.gyy1.com] [/url][url=http://a28.gyy1.com] [/url][url=http://a29.gyy1.com] [/url][url=http://a30.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a31.gyy1.com] [/url][url=http://a32.gyy1.com] [/url][url=http://a33.gyy1.com] [/url][url=http://a34.gyy1.com] [/url][url=http://a35.gyy1.com] [/url][url=http://a36.gyy1.com] [/url][url=http://a37.gyy1.com] [/url][url=http://a38.gyy1.com] [/url][url=http://a39.gyy1.com] [/url][url=http://a40.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a41.gyy1.com] [/url][url=http://a42.gyy1.com] [/url][url=http://a43.gyy1.com] [/url][url=http://a44.gyy1.com] [/url][url=http://a45.gyy1.com] [/url][url=http://a46.gyy1.com] [/url][url=http://a47.gyy1.com] [/url][url=http://a48.gyy1.com] [/url][url=http://a49.gyy1.com] [/url][url=http://a50.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a51.gyy1.com] [/url][url=http://a52.gyy1.com] [/url][url=http://a53.gyy1.com] [/url][url=http://a54.gyy1.com] [/url][url=http://a55.gyy1.com] [/url][url=http://a56.gyy1.com] [/url][url=http://a57.gyy1.com] [/url][url=http://a58.gyy1.com] [/url][url=http://a59.gyy1.com] [/url][url=http://a60.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a61.gyy1.com] [/url][url=http://a62.gyy1.com] [/url][url=http://a63.gyy1.com] [/url][url=http://a64.gyy1.com] [/url][url=http://a65.gyy1.com] [/url][url=http://a66.gyy1.com] [/url][url=http://a67.gyy1.com] [/url][url=http://a68.gyy1.com] [/url][url=http://a69.gyy1.com] [/url][url=http://a70.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a71.gyy1.com] [/url][url=http://a72.gyy1.com] [/url][url=http://a73.gyy1.com] [/url][url=http://a74.gyy1.com] [/url][url=http://a75.gyy1.com] [/url][url=http://a76.gyy1.com] [/url][url=http://a77.gyy1.com] [/url][url=http://a78.gyy1.com] [/url][url=http://a79.gyy1.com] [/url][url=http://a80.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a81.gyy1.com] [/url][url=http://a82.gyy1.com] [/url][url=http://a83.gyy1.com] [/url][url=http://a84.gyy1.com] [/url][url=http://a85.gyy1.com] [/url][url=http://a86.gyy1.com] [/url][url=http://a87.gyy1.com] [/url][url=http://a88.gyy1.com] [/url][url=http://a89.gyy1.com] [/url][url=http://a90.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a91.gyy1.com] [/url][url=http://a92.gyy1.com] [/url][url=http://a93.gyy1.com] [/url][url=http://a94.gyy1.com] [/url][url=http://a95.gyy1.com] [/url][url=http://a96.gyy1.com] [/url][url=http://a97.gyy1.com] [/url][url=http://a98.gyy1.com] [/url][url=http://a99.gyy1.com] [/url][url=http://a100.gyy1.com] [/url]
    [/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.