QOOS討論區's Archiver

formatd 發表於 2014-12-19 10:53 PM

免費教唱歌流行曲

唔收錢 係微信度教 靜係教唔色用氣息唱歌 聲音唔好聽 同埋唱歌無感情的人  我只教基本功 但學成後包你去唱K做咪霸 微信:63050300 唔收錢 免費教。

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.