QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-4-26 01:42 PM

民航局:惡劣天氣機場有應變

[color=#000] 澳電指電網有防故障惡化設計[/color]

[color=#000]    民航局:惡劣天氣機場有應變[/color]

[color=#000]    供電系統出現故障,直接影響民生。澳電已因應颱風和水浸等情況訂立供電設備風險列表,除日常的保養維修,當收到颱風和水浸預警時,會派員到風險列表中的地點實地檢查。應急預案會因應不同狀況,訂立相應的操作指引和程序。本澳作為國際城市,機場的安全很重要,民航局表示,澳門國際機場針對懸掛八號風球或其他惡劣天氣情況有應變計劃,確保安全。[/color]
[color=#000]    流動車助恢復供電[/color]
[color=#000]    澳電電力系統調度部調度中心經理梁普宇表示,當知悉風球即將懸掛時,澳電會派員巡視全澳各重要變電站以及風險列表內之供電設備。風球懸掛期間,澳電會安排專責人員當值,同時會安排搶修人員駐守本澳各區。澳電又按民防架構的規定與各成員保持聯絡。[/color]
[color=#000]    澳電電網有防止故障惡化擴散的設計,同時利用覆蓋全澳中高壓電網的遙控裝置,可以快速將故障線路隔離並恢復供電;在適用情況下,澳電亦會利用流動發電車、流動開關及變壓器等不同方式,盡快為受影響的用戶恢復供電。[/color]
[color=#000]    以最高保障作考量[/color]
[color=#000]    澳電對醫院、衛生中心及口岸等重要公共服務及基建,從供電線路設計至應急均以最高保障作考量。除例行維修保養和監測設備,因應各機構實際環境制訂應急預案。[/color]
[color=#000]    民航局機場規劃暨航行部主任何明禮表示,澳門國際機場制訂了《機場緊急應變計劃》,其中一章“自然災害”針對懸掛八號風球或其他惡劣天氣制訂應變計劃,列出參與機構或單位及其職責、需採取的措施,以及通報協調的程序。各參與機構或單位按其職能及組織架構擬訂內部操作程序。涉及機構或單位包括消防機場處、機場地勤公司、機場保安公司及機場管理公司的各單位。[/color]

qdx5ftd9 發表於 2018-9-11 09:46 PM

謝謝大大的無私分享-~[color=White]

gyy3.com-ogy4.com-mmav77.com-ogy99.com-et919.com-ogy55.com-e548.com-kop22.com-kop33.com-ee69ee.com-c6.idv.tw-gyy1.com-tt38tt.com-c4.idv.tw-ee38ee.com-ogy22.com-ogy33.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy66.com-c7.idv.tw-e549.com-gyy67.com-gyy4.com-c5.idv.tw-xcc555.com-xcc777.com-ogy77.com-gyy2.com-ock33.com-kop66.com-xcc333.com-gyy66.com-ock66.com-kop44.com-kop55.com-ogy88.com-xcc999.com-dvv222.com-mmav55.com-et515.com-gyy5.com-tt69tt.com-dvv333.com-dvv444.com-c8.idv.tw-ock99.com


[url=http://a201.gyy3.com] [/url][url=http://a202.gyy3.com] [/url][url=http://a203.gyy3.com] [/url][url=http://a204.gyy3.com] [/url][url=http://a205.gyy3.com] [/url][url=http://a206.gyy3.com] [/url][url=http://a207.gyy3.com] [/url][url=http://a208.gyy3.com] [/url][url=http://a209.gyy3.com] [/url][url=http://a210.gyy3.com] [/url]   
[url=http://a211.gyy3.com] [/url][url=http://a212.gyy3.com] [/url][url=http://a213.gyy3.com] [/url][url=http://a214.gyy3.com] [/url][url=http://a215.gyy3.com] [/url][url=http://a216.gyy3.com] [/url][url=http://a217.gyy3.com] [/url][url=http://a218.gyy3.com] [/url][url=http://a219.gyy3.com] [/url][url=http://a220.gyy3.com] [/url]   
[url=http://a221.gyy3.com] [/url][url=http://a222.gyy3.com] [/url][url=http://a223.gyy3.com] [/url][url=http://a224.gyy3.com] [/url][url=http://a225.gyy3.com] [/url][url=http://a226.gyy3.com] [/url][url=http://a227.gyy3.com] [/url][url=http://a228.gyy3.com] [/url][url=http://a229.gyy3.com] [/url][url=http://a230.gyy3.com] [/url]
[url=http://a231.gyy3.com] [/url][url=http://a232.gyy3.com] [/url][url=http://a233.gyy3.com] [/url][url=http://a234.gyy3.com] [/url][url=http://a235.gyy3.com] [/url][url=http://a236.gyy3.com] [/url][url=http://a237.gyy3.com] [/url][url=http://a238.gyy3.com] [/url][url=http://a239.gyy3.com] [/url][url=http://a240.gyy3.com] [/url]   
[url=http://a241.gyy3.com] [/url][url=http://a242.gyy3.com] [/url][url=http://a243.gyy3.com] [/url][url=http://a244.gyy3.com] [/url][url=http://a245.gyy3.com] [/url][url=http://a246.gyy3.com] [/url][url=http://a247.gyy3.com] [/url][url=http://a248.gyy3.com] [/url][url=http://a249.gyy3.com] [/url][url=http://a250.gyy3.com] [/url]   
[url=http://a251.gyy3.com] [/url][url=http://a252.gyy3.com] [/url][url=http://a253.gyy3.com] [/url][url=http://a254.gyy3.com] [/url][url=http://a255.gyy3.com] [/url][url=http://a256.gyy3.com] [/url][url=http://a257.gyy3.com] [/url][url=http://a258.gyy3.com] [/url][url=http://a259.gyy3.com] [/url][url=http://a260.gyy3.com] [/url]
[url=http://a261.gyy3.com] [/url][url=http://a262.gyy3.com] [/url][url=http://a263.gyy3.com] [/url][url=http://a264.gyy3.com] [/url][url=http://a265.gyy3.com] [/url][url=http://a266.gyy3.com] [/url][url=http://a267.gyy3.com] [/url][url=http://a268.gyy3.com] [/url][url=http://a269.gyy3.com] [/url][url=http://a270.gyy3.com] [/url]   
[url=http://a271.gyy3.com] [/url][url=http://a272.gyy3.com] [/url][url=http://a273.gyy3.com] [/url][url=http://a274.gyy3.com] [/url][url=http://a275.gyy3.com] [/url][url=http://a276.gyy3.com] [/url][url=http://a277.gyy3.com] [/url][url=http://a278.gyy3.com] [/url][url=http://a279.gyy3.com] [/url][url=http://a280.gyy3.com] [/url]
[url=http://a281.gyy3.com] [/url][url=http://a282.gyy3.com] [/url][url=http://a283.gyy3.com] [/url][url=http://a284.gyy3.com] [/url][url=http://a285.gyy3.com] [/url][url=http://a286.gyy3.com] [/url][url=http://a287.gyy3.com] [/url][url=http://a288.gyy3.com] [/url][url=http://a289.gyy3.com] [/url][url=http://a290.gyy3.com] [/url]
[url=http://a291.gyy3.com] [/url][url=http://a292.gyy3.com] [/url][url=http://a293.gyy3.com] [/url][url=http://a294.gyy3.com] [/url][url=http://a295.gyy3.com] [/url][url=http://a296.gyy3.com] [/url][url=http://a297.gyy3.com] [/url][url=http://a298.gyy3.com] [/url][url=http://a299.gyy3.com] [/url][url=http://a300.gyy3.com] [/url]
            [url=http://www.ock33.com] [/url][url=http://ock33.com] [/url][url=http://a1.ock33.com] [/url][url=http://a2.ock33.com] [/url][url=http://a3.ock33.com] [/url][url=http://a4.ock33.com] [/url][url=http://a5.ock33.com] [/url][url=http://a6.ock33.com] [/url][url=http://a7.ock33.com] [/url][url=http://a8.ock33.com] [/url][url=http://a9.ock33.com] [/url][url=http://a10.ock33.com] [/url]
[url=http://a11.ock33.com] [/url][url=http://a12.ock33.com] [/url][url=http://a13.ock33.com] [/url][url=http://a14.ock33.com] [/url][url=http://a15.ock33.com] [/url][url=http://a16.ock33.com] [/url][url=http://a17.ock33.com] [/url][url=http://a18.ock33.com] [/url][url=http://a19.ock33.com] [/url][url=http://a20.ock33.com] [/url]   
[url=http://a21.ock33.com] [/url][url=http://a22.ock33.com] [/url][url=http://a23.ock33.com] [/url][url=http://a24.ock33.com] [/url][url=http://a25.ock33.com] [/url][url=http://a26.ock33.com] [/url][url=http://a27.ock33.com] [/url][url=http://a28.ock33.com] [/url][url=http://a29.ock33.com] [/url][url=http://a30.ock33.com] [/url]   
[url=http://a31.ock33.com] [/url][url=http://a32.ock33.com] [/url][url=http://a33.ock33.com] [/url][url=http://a34.ock33.com] [/url][url=http://a35.ock33.com] [/url][url=http://a36.ock33.com] [/url][url=http://a37.ock33.com] [/url][url=http://a38.ock33.com] [/url][url=http://a39.ock33.com] [/url][url=http://a40.ock33.com] [/url]   
[url=http://a41.ock33.com] [/url][url=http://a42.ock33.com] [/url][url=http://a43.ock33.com] [/url][url=http://a44.ock33.com] [/url][url=http://a45.ock33.com] [/url][url=http://a46.ock33.com] [/url][url=http://a47.ock33.com] [/url][url=http://a48.ock33.com] [/url][url=http://a49.ock33.com] [/url][url=http://a50.ock33.com] [/url]   
[url=http://a51.ock33.com] [/url][url=http://a52.ock33.com] [/url][url=http://a53.ock33.com] [/url][url=http://a54.ock33.com] [/url][url=http://a55.ock33.com] [/url][url=http://a56.ock33.com] [/url][url=http://a57.ock33.com] [/url][url=http://a58.ock33.com] [/url][url=http://a59.ock33.com] [/url][url=http://a60.ock33.com] [/url]   
[url=http://a61.ock33.com] [/url][url=http://a62.ock33.com] [/url][url=http://a63.ock33.com] [/url][url=http://a64.ock33.com] [/url][url=http://a65.ock33.com] [/url][url=http://a66.ock33.com] [/url][url=http://a67.ock33.com] [/url][url=http://a68.ock33.com] [/url][url=http://a69.ock33.com] [/url][url=http://a70.ock33.com] [/url]   
[url=http://a71.ock33.com] [/url][url=http://a72.ock33.com] [/url][url=http://a73.ock33.com] [/url][url=http://a74.ock33.com] [/url][url=http://a75.ock33.com] [/url][url=http://a76.ock33.com] [/url][url=http://a77.ock33.com] [/url][url=http://a78.ock33.com] [/url][url=http://a79.ock33.com] [/url][url=http://a80.ock33.com] [/url]   
[url=http://a81.ock33.com] [/url][url=http://a82.ock33.com] [/url][url=http://a83.ock33.com] [/url][url=http://a84.ock33.com] [/url][url=http://a85.ock33.com] [/url][url=http://a86.ock33.com] [/url][url=http://a87.ock33.com] [/url][url=http://a88.ock33.com] [/url][url=http://a89.ock33.com] [/url][url=http://a90.ock33.com] [/url]   
[url=http://a91.ock33.com] [/url][url=http://a92.ock33.com] [/url][url=http://a93.ock33.com] [/url][url=http://a94.ock33.com] [/url][url=http://a95.ock33.com] [/url][url=http://a96.ock33.com] [/url][url=http://a97.ock33.com] [/url][url=http://a98.ock33.com] [/url][url=http://a99.ock33.com] [/url][url=http://a100.ock33.com] [/url]
   
    [/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.