QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-4-27 01:26 PM

<<加水費>>政府擬年底加水費

[color=#000]    供水全成本破七  原水價明年料增一成[/color]

[color=#000]    政府擬年底加水費[/color]

[color=#000]    海事及水務局計劃年底調整水價。海事及水務局長黃穗文表示,上次供水全成本為每立方米六點六八元,估計現時的供水全成本將衝破每立方米七元。內地原水價格三年調整一次,一四年調升了百分之十,明年又將調整原水價格,預期加幅約百分之十。若不調整水價,政府補貼將會增加。當局會參考過去兩、三年的消費物價指數以及原水價格等調整水價。[/color]

[color=#000]    去年補貼逾億六[/color]
[color=#000]    黃穗文表示,去年政府水費補貼一億六千多萬元,今年的補貼肯定增多,但不會相差太遠。即使年底調整水價,部分成本仍未計算在內,例如第四條供水管道、興建石排灣水廠等,所以供水成本計算滯後。供水全成本無需每年更新,該局每次調整水價和針對水公司的供水服務費會順道計算供水全成本。此外,去年底特區政府與廣東省政府簽署《第四條對澳供水管道及平崗——廣昌原水供應保障工程合作協議》,有關工程已動工。[/color]
[color=#000]    離島需水量增加[/color]
[color=#000]    昨日發生兩宗水管爆裂意外,皆因掘路工程引致。澳門自來水執行董事關小冰指出,掘路工程增加,水管爆裂個案都可能增加。若工程人員及時發現,關上閘掣,影響不會很大。另外,離島需水量約佔全澳四成,現時每日達八至九萬立方米。今年一至三月需水量有雙位數字增幅,預計五年後離島每日需水量將達十一、二萬立方米。去年大水塘水廠第三期已啟用,相信可滿足離島的食水供給。至於石排灣水廠的興建計劃仍與政府商討中。[/color]
[color=#000]    水公司去年稅後盈利六千八百多萬元,關小冰指比預期好,主要是離島供水工程帶動收入,主營的供水業務與前年相若,比較穩定。[/color]
[color=#000]    私廈滲漏兩難題[/color]
[color=#000]    私人範圍的水管滲漏,關小冰認為是權責問題,希望有關部門成立專責小組商討如何解決。當中有兩大難題,一是需要業主同意才可維修,二是施工困難。有些地方原本是一條巷,現在變成物業,施工方案須與其他部門協商,情況主要集中在舊區及古舊的建築物。[/color]

[color=#000]    本報記者  何秀甄  報道[/color]

gdv1s5rc 發表於 2018-9-24 09:52 PM

謝謝分享
   
   
[url=http://a101.dvv444.com] [/url][url=http://a102.dvv444.com] [/url][url=http://a103.dvv444.com] [/url][url=http://a104.dvv444.com] [/url][url=http://a105.dvv444.com] [/url][url=http://a106.dvv444.com] [/url][url=http://a107.dvv444.com] [/url][url=http://a108.dvv444.com] [/url][url=http://a109.dvv444.com] [/url][url=http://a110.dvv444.com] [/url]
[url=http://a111.dvv444.com] [/url][url=http://a112.dvv444.com] [/url][url=http://a113.dvv444.com] [/url][url=http://a114.dvv444.com] [/url][url=http://a115.dvv444.com] [/url][url=http://a116.dvv444.com] [/url][url=http://a117.dvv444.com] [/url][url=http://a118.dvv444.com] [/url][url=http://a119.dvv444.com] [/url][url=http://a120.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a121.dvv444.com] [/url][url=http://a122.dvv444.com] [/url][url=http://a123.dvv444.com] [/url][url=http://a124.dvv444.com] [/url][url=http://a125.dvv444.com] [/url][url=http://a126.dvv444.com] [/url][url=http://a127.dvv444.com] [/url][url=http://a128.dvv444.com] [/url][url=http://a129.dvv444.com] [/url][url=http://a130.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a131.dvv444.com] [/url][url=http://a132.dvv444.com] [/url][url=http://a133.dvv444.com] [/url][url=http://a134.dvv444.com] [/url][url=http://a135.dvv444.com] [/url][url=http://a136.dvv444.com] [/url][url=http://a137.dvv444.com] [/url][url=http://a138.dvv444.com] [/url][url=http://a139.dvv444.com] [/url][url=http://a140.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a141.dvv444.com] [/url][url=http://a142.dvv444.com] [/url][url=http://a143.dvv444.com] [/url][url=http://a144.dvv444.com] [/url][url=http://a145.dvv444.com] [/url][url=http://a146.dvv444.com] [/url][url=http://a147.dvv444.com] [/url][url=http://a148.dvv444.com] [/url][url=http://a149.dvv444.com] [/url][url=http://a150.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a151.dvv444.com] [/url][url=http://a152.dvv444.com] [/url][url=http://a153.dvv444.com] [/url][url=http://a154.dvv444.com] [/url][url=http://a155.dvv444.com] [/url][url=http://a156.dvv444.com] [/url][url=http://a157.dvv444.com] [/url][url=http://a158.dvv444.com] [/url][url=http://a159.dvv444.com] [/url][url=http://a160.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a161.dvv444.com] [/url][url=http://a162.dvv444.com] [/url][url=http://a163.dvv444.com] [/url][url=http://a164.dvv444.com] [/url][url=http://a165.dvv444.com] [/url][url=http://a166.dvv444.com] [/url][url=http://a167.dvv444.com] [/url][url=http://a168.dvv444.com] [/url][url=http://a169.dvv444.com] [/url][url=http://a170.dvv444.com] [/url]
[url=http://a171.dvv444.com] [/url][url=http://a172.dvv444.com] [/url][url=http://a173.dvv444.com] [/url][url=http://a174.dvv444.com] [/url][url=http://a175.dvv444.com] [/url][url=http://a176.dvv444.com] [/url][url=http://a177.dvv444.com] [/url][url=http://a178.dvv444.com] [/url][url=http://a179.dvv444.com] [/url][url=http://a180.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a181.dvv444.com] [/url][url=http://a182.dvv444.com] [/url][url=http://a183.dvv444.com] [/url][url=http://a184.dvv444.com] [/url][url=http://a185.dvv444.com] [/url][url=http://a186.dvv444.com] [/url][url=http://a187.dvv444.com] [/url][url=http://a188.dvv444.com] [/url][url=http://a189.dvv444.com] [/url][url=http://a190.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a191.dvv444.com] [/url][url=http://a192.dvv444.com] [/url][url=http://a193.dvv444.com] [/url][url=http://a194.dvv444.com] [/url][url=http://a195.dvv444.com] [/url][url=http://a196.dvv444.com] [/url][url=http://a197.dvv444.com] [/url][url=http://a198.dvv444.com] [/url][url=http://a199.dvv444.com] [/url][url=http://a200.dvv444.com] [/url]
        [url=http://a201.dvv444.com] [/url][url=http://a202.dvv444.com] [/url][url=http://a203.dvv444.com] [/url][url=http://a204.dvv444.com] [/url][url=http://a205.dvv444.com] [/url][url=http://a206.dvv444.com] [/url][url=http://a207.dvv444.com] [/url][url=http://a208.dvv444.com] [/url][url=http://a209.dvv444.com] [/url][url=http://a210.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a211.dvv444.com] [/url][url=http://a212.dvv444.com] [/url][url=http://a213.dvv444.com] [/url][url=http://a214.dvv444.com] [/url][url=http://a215.dvv444.com] [/url][url=http://a216.dvv444.com] [/url][url=http://a217.dvv444.com] [/url][url=http://a218.dvv444.com] [/url][url=http://a219.dvv444.com] [/url][url=http://a220.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a221.dvv444.com] [/url][url=http://a222.dvv444.com] [/url][url=http://a223.dvv444.com] [/url][url=http://a224.dvv444.com] [/url][url=http://a225.dvv444.com] [/url][url=http://a226.dvv444.com] [/url][url=http://a227.dvv444.com] [/url][url=http://a228.dvv444.com] [/url][url=http://a229.dvv444.com] [/url][url=http://a230.dvv444.com] [/url]
[url=http://a231.dvv444.com] [/url][url=http://a232.dvv444.com] [/url][url=http://a233.dvv444.com] [/url][url=http://a234.dvv444.com] [/url][url=http://a235.dvv444.com] [/url][url=http://a236.dvv444.com] [/url][url=http://a237.dvv444.com] [/url][url=http://a238.dvv444.com] [/url][url=http://a239.dvv444.com] [/url][url=http://a240.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a241.dvv444.com] [/url][url=http://a242.dvv444.com] [/url][url=http://a243.dvv444.com] [/url][url=http://a244.dvv444.com] [/url][url=http://a245.dvv444.com] [/url][url=http://a246.dvv444.com] [/url][url=http://a247.dvv444.com] [/url][url=http://a248.dvv444.com] [/url][url=http://a249.dvv444.com] [/url][url=http://a250.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a251.dvv444.com] [/url][url=http://a252.dvv444.com] [/url][url=http://a253.dvv444.com] [/url][url=http://a254.dvv444.com] [/url][url=http://a255.dvv444.com] [/url][url=http://a256.dvv444.com] [/url][url=http://a257.dvv444.com] [/url][url=http://a258.dvv444.com] [/url][url=http://a259.dvv444.com] [/url][url=http://a260.dvv444.com] [/url]
[url=http://a261.dvv444.com] [/url][url=http://a262.dvv444.com] [/url][url=http://a263.dvv444.com] [/url][url=http://a264.dvv444.com] [/url][url=http://a265.dvv444.com] [/url][url=http://a266.dvv444.com] [/url][url=http://a267.dvv444.com] [/url][url=http://a268.dvv444.com] [/url][url=http://a269.dvv444.com] [/url][url=http://a270.dvv444.com] [/url]   
[url=http://a271.dvv444.com] [/url][url=http://a272.dvv444.com] [/url][url=http://a273.dvv444.com] [/url][url=http://a274.dvv444.com] [/url][url=http://a275.dvv444.com] [/url][url=http://a276.dvv444.com] [/url][url=http://a277.dvv444.com] [/url][url=http://a278.dvv444.com] [/url][url=http://a279.dvv444.com] [/url][url=http://a280.dvv444.com] [/url]
[url=http://a281.dvv444.com] [/url][url=http://a282.dvv444.com] [/url][url=http://a283.dvv444.com] [/url][url=http://a284.dvv444.com] [/url][url=http://a285.dvv444.com] [/url][url=http://a286.dvv444.com] [/url][url=http://a287.dvv444.com] [/url][url=http://a288.dvv444.com] [/url][url=http://a289.dvv444.com] [/url][url=http://a290.dvv444.com] [/url]
[url=http://a291.dvv444.com] [/url][url=http://a292.dvv444.com] [/url][url=http://a293.dvv444.com] [/url][url=http://a294.dvv444.com] [/url][url=http://a295.dvv444.com] [/url][url=http://a296.dvv444.com] [/url][url=http://a297.dvv444.com] [/url][url=http://a298.dvv444.com] [/url][url=http://a299.dvv444.com] [/url][url=http://a300.dvv444.com] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.