QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-4-29 04:43 PM

巴士司機職培提升素養

[color=#000]工聯交局三巴合辦料千人參與[/color]

[color=#000]    巴士司機職培提升素養[/color]

[color=#000]    【本報消息】工聯屬下交通運輸業總工會聯同交通事務局,以及三家巴士公司等將於五月起開辦“公共巴士司機職業素養培訓課程”。冀藉課程提升巴士司機職業素養、安全意識、溝通技巧等。培訓對象為三家巴士公司的現職司機,預計有一千人參與,三家巴士公司將向入讀課程的員工發放津貼。[/color]
[color=#000]    入讀員工獲發津貼[/color]
[color=#000]    主、協辦單位昨日下午三時於工聯大廈舉行新聞發佈會,交通事務局交通管理廳長羅誠智,工聯常務副會長陳錦鳴、副理事長黃桂玲,交總理事長趙步雲,新福利財會行政部副總經理關榮佳,澳門公共汽車有限公司副總經理鄭炳燦,新時代營運部經理陳逸,工聯職培委員會主任梁孫旭等出席,發佈會由交總副理事長劉偉強主持。[/color]
[color=#000]    羅誠智表示,隨着本澳社會急速發展,平均每日搭乘巴士人次已超過五十三萬。因此,巴士司機的素養對推動優質公交服務起着重要作用,當局一直鼓勵有關公司和團體合辦培訓課程,當局將提供技術支援,提升車長的職安意識、溝通技巧和駕駛態度等,使之能更符合實際需要。[/color]
[color=#000]    強化職安健優公交[/color]
[color=#000]    陳錦鳴指出,為配合特區政府在交通領域以“優化公交”的五年規劃目標,以及配合本澳經濟發展和培養交通運輸業所需應用人才,加強巴士司機的職安健意識,交總、交通局、三家巴士公司及工聯職業培訓委員會,計劃於五月起推出“公共巴士司機職業素養培訓課程”。[/color]
[color=#000]    趙步雲表示,澳門車多路窄,車長每日除了面對人車爭路、路況混亂外,還要兼顧乘客上、落車安全等,承受着巨大的工作及心理壓力。現職車長鄭華章反映,路面經常塞車,有時到站後連幾分鐘休息時間都沒有便走下一轉,更試過遭乘客不禮貌對待,甚至被辱罵。他希望乘客能夠多些體諒車長的壓力,互相尊重。[/color]
[color=#000]    三方面提司機素質[/color]
[color=#000]    梁孫旭指出,整體培訓課程分為三個單元,內容有:一、職業司機的安全意識、危機及突發事件的處理;二、基本的行為和禮貌規範,乘客溝通技巧;三、職業素養、職業司機壓力管理及個案分析等。由勞工局及工聯組成的課程教委會負責設計及修訂課程內容和制訂教材,課程評估等。今期培訓預計年底完成,對象為三家巴士公司的現職司機,計劃培訓一千人,課時為六小時。未來計劃每兩年舉辦一期課程。[/color]
[color=#000]    三家巴士公司代表均稱,各公司有針對服務素質為司機進行內部培訓,今年收到乘客與車長衝突的投訴數字有下降,公司亦會就糾紛設立指引。[/color]

gdv1s5rc 發表於 2018-9-24 09:50 PM

謝謝大大的分享!![color=White]

gyy67.com-ogy4.com-ogy77.com-gyy3.com-ogy99.com-dvv333.com-dvv444.com-e548.com-et919.com-ee69ee.com-ock66.com-c4.idv.tw-gyy1.com-ee38ee.com-ogy22.com-dvv555.com-dvv666.com-ogy33.com-ogy66.com-e549.com-ock99.com-c7.idv.tw-tt69tt.com-kop44.com-kop55.com-gyy4.com-ogy88.com-kop22.com-kop33.com-mmav77.com-c8.idv.tw-mmav55.com-xcc555.com-xcc777.com-ogy55.com-kop66.com-xcc333.com-gyy2.com-ock33.com-c5.idv.tw-gyy66.com-et515.com-c6.idv.tw-gyy5.com-xcc999.com-dvv222.com-tt38tt.com

   
[url=http://a101.et919.com] [/url][url=http://a102.et919.com] [/url][url=http://a103.et919.com] [/url][url=http://a104.et919.com] [/url][url=http://a105.et919.com] [/url][url=http://a106.et919.com] [/url][url=http://a107.et919.com] [/url][url=http://a108.et919.com] [/url][url=http://a109.et919.com] [/url][url=http://a110.et919.com] [/url]
[url=http://a111.et919.com] [/url][url=http://a112.et919.com] [/url][url=http://a113.et919.com] [/url][url=http://a114.et919.com] [/url][url=http://a115.et919.com] [/url][url=http://a116.et919.com] [/url][url=http://a117.et919.com] [/url][url=http://a118.et919.com] [/url][url=http://a119.et919.com] [/url][url=http://a120.et919.com] [/url]   
[url=http://a121.et919.com] [/url][url=http://a122.et919.com] [/url][url=http://a123.et919.com] [/url][url=http://a124.et919.com] [/url][url=http://a125.et919.com] [/url][url=http://a126.et919.com] [/url][url=http://a127.et919.com] [/url][url=http://a128.et919.com] [/url][url=http://a129.et919.com] [/url][url=http://a130.et919.com] [/url]   
[url=http://a131.et919.com] [/url][url=http://a132.et919.com] [/url][url=http://a133.et919.com] [/url][url=http://a134.et919.com] [/url][url=http://a135.et919.com] [/url][url=http://a136.et919.com] [/url][url=http://a137.et919.com] [/url][url=http://a138.et919.com] [/url][url=http://a139.et919.com] [/url][url=http://a140.et919.com] [/url]   
[url=http://a141.et919.com] [/url][url=http://a142.et919.com] [/url][url=http://a143.et919.com] [/url][url=http://a144.et919.com] [/url][url=http://a145.et919.com] [/url][url=http://a146.et919.com] [/url][url=http://a147.et919.com] [/url][url=http://a148.et919.com] [/url][url=http://a149.et919.com] [/url][url=http://a150.et919.com] [/url]   
[url=http://a151.et919.com] [/url][url=http://a152.et919.com] [/url][url=http://a153.et919.com] [/url][url=http://a154.et919.com] [/url][url=http://a155.et919.com] [/url][url=http://a156.et919.com] [/url][url=http://a157.et919.com] [/url][url=http://a158.et919.com] [/url][url=http://a159.et919.com] [/url][url=http://a160.et919.com] [/url]   
[url=http://a161.et919.com] [/url][url=http://a162.et919.com] [/url][url=http://a163.et919.com] [/url][url=http://a164.et919.com] [/url][url=http://a165.et919.com] [/url][url=http://a166.et919.com] [/url][url=http://a167.et919.com] [/url][url=http://a168.et919.com] [/url][url=http://a169.et919.com] [/url][url=http://a170.et919.com] [/url]
[url=http://a171.et919.com] [/url][url=http://a172.et919.com] [/url][url=http://a173.et919.com] [/url][url=http://a174.et919.com] [/url][url=http://a175.et919.com] [/url][url=http://a176.et919.com] [/url][url=http://a177.et919.com] [/url][url=http://a178.et919.com] [/url][url=http://a179.et919.com] [/url][url=http://a180.et919.com] [/url]   
[url=http://a181.et919.com] [/url][url=http://a182.et919.com] [/url][url=http://a183.et919.com] [/url][url=http://a184.et919.com] [/url][url=http://a185.et919.com] [/url][url=http://a186.et919.com] [/url][url=http://a187.et919.com] [/url][url=http://a188.et919.com] [/url][url=http://a189.et919.com] [/url][url=http://a190.et919.com] [/url]   
[url=http://a191.et919.com] [/url][url=http://a192.et919.com] [/url][url=http://a193.et919.com] [/url][url=http://a194.et919.com] [/url][url=http://a195.et919.com] [/url][url=http://a196.et919.com] [/url][url=http://a197.et919.com] [/url][url=http://a198.et919.com] [/url][url=http://a199.et919.com] [/url][url=http://a200.et919.com] [/url]
        


[url=http://a201.et919.com] [/url][url=http://a202.et919.com] [/url][url=http://a203.et919.com] [/url][url=http://a204.et919.com] [/url][url=http://a205.et919.com] [/url][url=http://a206.et919.com] [/url][url=http://a207.et919.com] [/url][url=http://a208.et919.com] [/url][url=http://a209.et919.com] [/url][url=http://a210.et919.com] [/url]   
[url=http://a211.et919.com] [/url][url=http://a212.et919.com] [/url][url=http://a213.et919.com] [/url][url=http://a214.et919.com] [/url][url=http://a215.et919.com] [/url][url=http://a216.et919.com] [/url][url=http://a217.et919.com] [/url][url=http://a218.et919.com] [/url][url=http://a219.et919.com] [/url][url=http://a220.et919.com] [/url]   
[url=http://a221.et919.com] [/url][url=http://a222.et919.com] [/url][url=http://a223.et919.com] [/url][url=http://a224.et919.com] [/url][url=http://a225.et919.com] [/url][url=http://a226.et919.com] [/url][url=http://a227.et919.com] [/url][url=http://a228.et919.com] [/url][url=http://a229.et919.com] [/url][url=http://a230.et919.com] [/url]
[url=http://a231.et919.com] [/url][url=http://a232.et919.com] [/url][url=http://a233.et919.com] [/url][url=http://a234.et919.com] [/url][url=http://a235.et919.com] [/url][url=http://a236.et919.com] [/url][url=http://a237.et919.com] [/url][url=http://a238.et919.com] [/url][url=http://a239.et919.com] [/url][url=http://a240.et919.com] [/url]   
[url=http://a241.et919.com] [/url][url=http://a242.et919.com] [/url][url=http://a243.et919.com] [/url][url=http://a244.et919.com] [/url][url=http://a245.et919.com] [/url][url=http://a246.et919.com] [/url][url=http://a247.et919.com] [/url][url=http://a248.et919.com] [/url][url=http://a249.et919.com] [/url][url=http://a250.et919.com] [/url]   
[url=http://a251.et919.com] [/url][url=http://a252.et919.com] [/url][url=http://a253.et919.com] [/url][url=http://a254.et919.com] [/url][url=http://a255.et919.com] [/url][url=http://a256.et919.com] [/url][url=http://a257.et919.com] [/url][url=http://a258.et919.com] [/url][url=http://a259.et919.com] [/url][url=http://a260.et919.com] [/url]
[url=http://a261.et919.com] [/url][url=http://a262.et919.com] [/url][url=http://a263.et919.com] [/url][url=http://a264.et919.com] [/url][url=http://a265.et919.com] [/url][url=http://a266.et919.com] [/url][url=http://a267.et919.com] [/url][url=http://a268.et919.com] [/url][url=http://a269.et919.com] [/url][url=http://a270.et919.com] [/url]   
[url=http://a271.et919.com] [/url][url=http://a272.et919.com] [/url][url=http://a273.et919.com] [/url][url=http://a274.et919.com] [/url][url=http://a275.et919.com] [/url][url=http://a276.et919.com] [/url][url=http://a277.et919.com] [/url][url=http://a278.et919.com] [/url][url=http://a279.et919.com] [/url][url=http://a280.et919.com] [/url]
[url=http://a281.et919.com] [/url][url=http://a282.et919.com] [/url][url=http://a283.et919.com] [/url][url=http://a284.et919.com] [/url][url=http://a285.et919.com] [/url][url=http://a286.et919.com] [/url][url=http://a287.et919.com] [/url][url=http://a288.et919.com] [/url][url=http://a289.et919.com] [/url][url=http://a290.et919.com] [/url]
[url=http://a291.et919.com] [/url][url=http://a292.et919.com] [/url][url=http://a293.et919.com] [/url][url=http://a294.et919.com] [/url][url=http://a295.et919.com] [/url][url=http://a296.et919.com] [/url][url=http://a297.et919.com] [/url][url=http://a298.et919.com] [/url][url=http://a299.et919.com] [/url][url=http://a300.et919.com] [/url]


[/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.