QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-6 04:02 PM

四賭場竊案失百五萬

[color=#000] 賭場老鼠偷賭客手提包屢有斬獲[/color]

[color=#000]    四賭場竊案失百五萬[/color]

[color=#000]    【本報消息】司警上月三十日至本月二日接報四宗賭場內盜竊案,都是賭客專注賭博時,被人整個手提包盜去,合共損失超過一百五十萬元。司警接手偵查案件,暫時未有人被捕。[/color]
[color=#000]    上月三十日早上九時許,內地女子到中區一小型娛樂場賭博,將黑色手提包放在背部和椅背之間,一分鐘之後,發現手提包不翼而飛。手提包價值四千港元,內有兩部手提電話值八千港元,以及現金兩萬港元和籌碼十三萬港元。[/color]
[color=#000]    本月一日早上九時許,內地女事主於城市日大馬路某大型娛樂場賭博,將紅色手提包放在背部與椅背之間,半小時後,發現手提包不翼而飛,損失手提包價值一萬七千港元,內有現金五萬港元和價值四百元的手機。[/color]
[color=#000]    本月二日早上七時,內地女事主與丈夫到路氹城一大型娛樂場賭博,換取二十萬港元籌碼,贏取七十萬港元,將一百萬的籌碼和現金放入黑色手提包內,再到另一賭場賭博,將手提包放在椅背,十分鐘後不見,發現手提包被盜,價值一萬五千元,內有兩人證件和價值五千元的手機,損失超過一百萬。[/color]
[color=#000]    五月二日晚上八時,內地男子與女性朋友在新口岸某娛樂場,男子將手提包交女性朋友保管,翌日凌晨一時取手提包,女性朋友被盜去手提包,內有一條價值十五萬人民幣的鑽石頸鍊和現金,損失合共二萬五千港元和十六萬三千人民幣。[/color]

jiao5200 發表於 2016-5-17 01:58 AM

大台灣正妹外約兼職+LINE:tea50056【】

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

ju0s6dyl 發表於 2018-8-6 09:37 PM

謝謝大大分享

[url=http://a101.gyy1.com] [/url][url=http://a102.gyy1.com] [/url][url=http://a103.gyy1.com] [/url][url=http://a104.gyy1.com] [/url][url=http://a105.gyy1.com] [/url][url=http://a106.gyy1.com] [/url][url=http://a107.gyy1.com] [/url][url=http://a108.gyy1.com] [/url][url=http://a109.gyy1.com] [/url][url=http://a110.gyy1.com] [/url]
[url=http://a111.gyy1.com] [/url][url=http://a112.gyy1.com] [/url][url=http://a113.gyy1.com] [/url][url=http://a114.gyy1.com] [/url][url=http://a115.gyy1.com] [/url][url=http://a116.gyy1.com] [/url][url=http://a117.gyy1.com] [/url][url=http://a118.gyy1.com] [/url][url=http://a119.gyy1.com] [/url][url=http://a120.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a121.gyy1.com] [/url][url=http://a122.gyy1.com] [/url][url=http://a123.gyy1.com] [/url][url=http://a124.gyy1.com] [/url][url=http://a125.gyy1.com] [/url][url=http://a126.gyy1.com] [/url][url=http://a127.gyy1.com] [/url][url=http://a128.gyy1.com] [/url][url=http://a129.gyy1.com] [/url][url=http://a130.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a131.gyy1.com] [/url][url=http://a132.gyy1.com] [/url][url=http://a133.gyy1.com] [/url][url=http://a134.gyy1.com] [/url][url=http://a135.gyy1.com] [/url][url=http://a136.gyy1.com] [/url][url=http://a137.gyy1.com] [/url][url=http://a138.gyy1.com] [/url][url=http://a139.gyy1.com] [/url][url=http://a140.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a141.gyy1.com] [/url][url=http://a142.gyy1.com] [/url][url=http://a143.gyy1.com] [/url][url=http://a144.gyy1.com] [/url][url=http://a145.gyy1.com] [/url][url=http://a146.gyy1.com] [/url][url=http://a147.gyy1.com] [/url][url=http://a148.gyy1.com] [/url][url=http://a149.gyy1.com] [/url][url=http://a150.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a151.gyy1.com] [/url][url=http://a152.gyy1.com] [/url][url=http://a153.gyy1.com] [/url][url=http://a154.gyy1.com] [/url][url=http://a155.gyy1.com] [/url][url=http://a156.gyy1.com] [/url][url=http://a157.gyy1.com] [/url][url=http://a158.gyy1.com] [/url][url=http://a159.gyy1.com] [/url][url=http://a160.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a161.gyy1.com] [/url][url=http://a162.gyy1.com] [/url][url=http://a163.gyy1.com] [/url][url=http://a164.gyy1.com] [/url][url=http://a165.gyy1.com] [/url][url=http://a166.gyy1.com] [/url][url=http://a167.gyy1.com] [/url][url=http://a168.gyy1.com] [/url][url=http://a169.gyy1.com] [/url][url=http://a170.gyy1.com] [/url]
[url=http://a171.gyy1.com] [/url][url=http://a172.gyy1.com] [/url][url=http://a173.gyy1.com] [/url][url=http://a174.gyy1.com] [/url][url=http://a175.gyy1.com] [/url][url=http://a176.gyy1.com] [/url][url=http://a177.gyy1.com] [/url][url=http://a178.gyy1.com] [/url][url=http://a179.gyy1.com] [/url][url=http://a180.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a181.gyy1.com] [/url][url=http://a182.gyy1.com] [/url][url=http://a183.gyy1.com] [/url][url=http://a184.gyy1.com] [/url][url=http://a185.gyy1.com] [/url][url=http://a186.gyy1.com] [/url][url=http://a187.gyy1.com] [/url][url=http://a188.gyy1.com] [/url][url=http://a189.gyy1.com] [/url][url=http://a190.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a191.gyy1.com] [/url][url=http://a192.gyy1.com] [/url][url=http://a193.gyy1.com] [/url][url=http://a194.gyy1.com] [/url][url=http://a195.gyy1.com] [/url][url=http://a196.gyy1.com] [/url][url=http://a197.gyy1.com] [/url][url=http://a198.gyy1.com] [/url][url=http://a199.gyy1.com] [/url][url=http://a200.gyy1.com] [/url]
        [url=http://a201.gyy1.com] [/url][url=http://a202.gyy1.com] [/url][url=http://a203.gyy1.com] [/url][url=http://a204.gyy1.com] [/url][url=http://a205.gyy1.com] [/url][url=http://a206.gyy1.com] [/url][url=http://a207.gyy1.com] [/url][url=http://a208.gyy1.com] [/url][url=http://a209.gyy1.com] [/url][url=http://a210.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a211.gyy1.com] [/url][url=http://a212.gyy1.com] [/url][url=http://a213.gyy1.com] [/url][url=http://a214.gyy1.com] [/url][url=http://a215.gyy1.com] [/url][url=http://a216.gyy1.com] [/url][url=http://a217.gyy1.com] [/url][url=http://a218.gyy1.com] [/url][url=http://a219.gyy1.com] [/url][url=http://a220.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a221.gyy1.com] [/url][url=http://a222.gyy1.com] [/url][url=http://a223.gyy1.com] [/url][url=http://a224.gyy1.com] [/url][url=http://a225.gyy1.com] [/url][url=http://a226.gyy1.com] [/url][url=http://a227.gyy1.com] [/url][url=http://a228.gyy1.com] [/url][url=http://a229.gyy1.com] [/url][url=http://a230.gyy1.com] [/url]
[url=http://a231.gyy1.com] [/url][url=http://a232.gyy1.com] [/url][url=http://a233.gyy1.com] [/url][url=http://a234.gyy1.com] [/url][url=http://a235.gyy1.com] [/url][url=http://a236.gyy1.com] [/url][url=http://a237.gyy1.com] [/url][url=http://a238.gyy1.com] [/url][url=http://a239.gyy1.com] [/url][url=http://a240.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a241.gyy1.com] [/url][url=http://a242.gyy1.com] [/url][url=http://a243.gyy1.com] [/url][url=http://a244.gyy1.com] [/url][url=http://a245.gyy1.com] [/url][url=http://a246.gyy1.com] [/url][url=http://a247.gyy1.com] [/url][url=http://a248.gyy1.com] [/url][url=http://a249.gyy1.com] [/url][url=http://a250.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a251.gyy1.com] [/url][url=http://a252.gyy1.com] [/url][url=http://a253.gyy1.com] [/url][url=http://a254.gyy1.com] [/url][url=http://a255.gyy1.com] [/url][url=http://a256.gyy1.com] [/url][url=http://a257.gyy1.com] [/url][url=http://a258.gyy1.com] [/url][url=http://a259.gyy1.com] [/url][url=http://a260.gyy1.com] [/url]
[url=http://a261.gyy1.com] [/url][url=http://a262.gyy1.com] [/url][url=http://a263.gyy1.com] [/url][url=http://a264.gyy1.com] [/url][url=http://a265.gyy1.com] [/url][url=http://a266.gyy1.com] [/url][url=http://a267.gyy1.com] [/url][url=http://a268.gyy1.com] [/url][url=http://a269.gyy1.com] [/url][url=http://a270.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a271.gyy1.com] [/url][url=http://a272.gyy1.com] [/url][url=http://a273.gyy1.com] [/url][url=http://a274.gyy1.com] [/url][url=http://a275.gyy1.com] [/url][url=http://a276.gyy1.com] [/url][url=http://a277.gyy1.com] [/url][url=http://a278.gyy1.com] [/url][url=http://a279.gyy1.com] [/url][url=http://a280.gyy1.com] [/url]
[url=http://a281.gyy1.com] [/url][url=http://a282.gyy1.com] [/url][url=http://a283.gyy1.com] [/url][url=http://a284.gyy1.com] [/url][url=http://a285.gyy1.com] [/url][url=http://a286.gyy1.com] [/url][url=http://a287.gyy1.com] [/url][url=http://a288.gyy1.com] [/url][url=http://a289.gyy1.com] [/url][url=http://a290.gyy1.com] [/url]
[url=http://a291.gyy1.com] [/url][url=http://a292.gyy1.com] [/url][url=http://a293.gyy1.com] [/url][url=http://a294.gyy1.com] [/url][url=http://a295.gyy1.com] [/url][url=http://a296.gyy1.com] [/url][url=http://a297.gyy1.com] [/url][url=http://a298.gyy1.com] [/url][url=http://a299.gyy1.com] [/url][url=http://a300.gyy1.com] [/url]

ofr6dw4m 發表於 2018-8-13 09:48 PM

感謝大大辛苦分享!![color=White]

kop22.com-kop33.com-kop44.com-kop55.com-kop66.com-xcc333.com-xcc555.com-xcc777.com-xcc999.com-dvv222.com-dvv333.com-dvv444.com-dvv555.com-dvv666.com
   
[url=http://a101.dvv666.com] [/url][url=http://a102.dvv666.com] [/url][url=http://a103.dvv666.com] [/url][url=http://a104.dvv666.com] [/url][url=http://a105.dvv666.com] [/url][url=http://a106.dvv666.com] [/url][url=http://a107.dvv666.com] [/url][url=http://a108.dvv666.com] [/url][url=http://a109.dvv666.com] [/url][url=http://a110.dvv666.com] [/url]
[url=http://a111.dvv666.com] [/url][url=http://a112.dvv666.com] [/url][url=http://a113.dvv666.com] [/url][url=http://a114.dvv666.com] [/url][url=http://a115.dvv666.com] [/url][url=http://a116.dvv666.com] [/url][url=http://a117.dvv666.com] [/url][url=http://a118.dvv666.com] [/url][url=http://a119.dvv666.com] [/url][url=http://a120.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a121.dvv666.com] [/url][url=http://a122.dvv666.com] [/url][url=http://a123.dvv666.com] [/url][url=http://a124.dvv666.com] [/url][url=http://a125.dvv666.com] [/url][url=http://a126.dvv666.com] [/url][url=http://a127.dvv666.com] [/url][url=http://a128.dvv666.com] [/url][url=http://a129.dvv666.com] [/url][url=http://a130.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a131.dvv666.com] [/url][url=http://a132.dvv666.com] [/url][url=http://a133.dvv666.com] [/url][url=http://a134.dvv666.com] [/url][url=http://a135.dvv666.com] [/url][url=http://a136.dvv666.com] [/url][url=http://a137.dvv666.com] [/url][url=http://a138.dvv666.com] [/url][url=http://a139.dvv666.com] [/url][url=http://a140.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a141.dvv666.com] [/url][url=http://a142.dvv666.com] [/url][url=http://a143.dvv666.com] [/url][url=http://a144.dvv666.com] [/url][url=http://a145.dvv666.com] [/url][url=http://a146.dvv666.com] [/url][url=http://a147.dvv666.com] [/url][url=http://a148.dvv666.com] [/url][url=http://a149.dvv666.com] [/url][url=http://a150.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a151.dvv666.com] [/url][url=http://a152.dvv666.com] [/url][url=http://a153.dvv666.com] [/url][url=http://a154.dvv666.com] [/url][url=http://a155.dvv666.com] [/url][url=http://a156.dvv666.com] [/url][url=http://a157.dvv666.com] [/url][url=http://a158.dvv666.com] [/url][url=http://a159.dvv666.com] [/url][url=http://a160.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a161.dvv666.com] [/url][url=http://a162.dvv666.com] [/url][url=http://a163.dvv666.com] [/url][url=http://a164.dvv666.com] [/url][url=http://a165.dvv666.com] [/url][url=http://a166.dvv666.com] [/url][url=http://a167.dvv666.com] [/url][url=http://a168.dvv666.com] [/url][url=http://a169.dvv666.com] [/url][url=http://a170.dvv666.com] [/url]
[url=http://a171.dvv666.com] [/url][url=http://a172.dvv666.com] [/url][url=http://a173.dvv666.com] [/url][url=http://a174.dvv666.com] [/url][url=http://a175.dvv666.com] [/url][url=http://a176.dvv666.com] [/url][url=http://a177.dvv666.com] [/url][url=http://a178.dvv666.com] [/url][url=http://a179.dvv666.com] [/url][url=http://a180.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a181.dvv666.com] [/url][url=http://a182.dvv666.com] [/url][url=http://a183.dvv666.com] [/url][url=http://a184.dvv666.com] [/url][url=http://a185.dvv666.com] [/url][url=http://a186.dvv666.com] [/url][url=http://a187.dvv666.com] [/url][url=http://a188.dvv666.com] [/url][url=http://a189.dvv666.com] [/url][url=http://a190.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a191.dvv666.com] [/url][url=http://a192.dvv666.com] [/url][url=http://a193.dvv666.com] [/url][url=http://a194.dvv666.com] [/url][url=http://a195.dvv666.com] [/url][url=http://a196.dvv666.com] [/url][url=http://a197.dvv666.com] [/url][url=http://a198.dvv666.com] [/url][url=http://a199.dvv666.com] [/url][url=http://a200.dvv666.com] [/url]
        [url=http://a201.dvv666.com] [/url][url=http://a202.dvv666.com] [/url][url=http://a203.dvv666.com] [/url][url=http://a204.dvv666.com] [/url][url=http://a205.dvv666.com] [/url][url=http://a206.dvv666.com] [/url][url=http://a207.dvv666.com] [/url][url=http://a208.dvv666.com] [/url][url=http://a209.dvv666.com] [/url][url=http://a210.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a211.dvv666.com] [/url][url=http://a212.dvv666.com] [/url][url=http://a213.dvv666.com] [/url][url=http://a214.dvv666.com] [/url][url=http://a215.dvv666.com] [/url][url=http://a216.dvv666.com] [/url][url=http://a217.dvv666.com] [/url][url=http://a218.dvv666.com] [/url][url=http://a219.dvv666.com] [/url][url=http://a220.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a221.dvv666.com] [/url][url=http://a222.dvv666.com] [/url][url=http://a223.dvv666.com] [/url][url=http://a224.dvv666.com] [/url][url=http://a225.dvv666.com] [/url][url=http://a226.dvv666.com] [/url][url=http://a227.dvv666.com] [/url][url=http://a228.dvv666.com] [/url][url=http://a229.dvv666.com] [/url][url=http://a230.dvv666.com] [/url]
[url=http://a231.dvv666.com] [/url][url=http://a232.dvv666.com] [/url][url=http://a233.dvv666.com] [/url][url=http://a234.dvv666.com] [/url][url=http://a235.dvv666.com] [/url][url=http://a236.dvv666.com] [/url][url=http://a237.dvv666.com] [/url][url=http://a238.dvv666.com] [/url][url=http://a239.dvv666.com] [/url][url=http://a240.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a241.dvv666.com] [/url][url=http://a242.dvv666.com] [/url][url=http://a243.dvv666.com] [/url][url=http://a244.dvv666.com] [/url][url=http://a245.dvv666.com] [/url][url=http://a246.dvv666.com] [/url][url=http://a247.dvv666.com] [/url][url=http://a248.dvv666.com] [/url][url=http://a249.dvv666.com] [/url][url=http://a250.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a251.dvv666.com] [/url][url=http://a252.dvv666.com] [/url][url=http://a253.dvv666.com] [/url][url=http://a254.dvv666.com] [/url][url=http://a255.dvv666.com] [/url][url=http://a256.dvv666.com] [/url][url=http://a257.dvv666.com] [/url][url=http://a258.dvv666.com] [/url][url=http://a259.dvv666.com] [/url][url=http://a260.dvv666.com] [/url]
[url=http://a261.dvv666.com] [/url][url=http://a262.dvv666.com] [/url][url=http://a263.dvv666.com] [/url][url=http://a264.dvv666.com] [/url][url=http://a265.dvv666.com] [/url][url=http://a266.dvv666.com] [/url][url=http://a267.dvv666.com] [/url][url=http://a268.dvv666.com] [/url][url=http://a269.dvv666.com] [/url][url=http://a270.dvv666.com] [/url]   
[url=http://a271.dvv666.com] [/url][url=http://a272.dvv666.com] [/url][url=http://a273.dvv666.com] [/url][url=http://a274.dvv666.com] [/url][url=http://a275.dvv666.com] [/url][url=http://a276.dvv666.com] [/url][url=http://a277.dvv666.com] [/url][url=http://a278.dvv666.com] [/url][url=http://a279.dvv666.com] [/url][url=http://a280.dvv666.com] [/url]
[url=http://a281.dvv666.com] [/url][url=http://a282.dvv666.com] [/url][url=http://a283.dvv666.com] [/url][url=http://a284.dvv666.com] [/url][url=http://a285.dvv666.com] [/url][url=http://a286.dvv666.com] [/url][url=http://a287.dvv666.com] [/url][url=http://a288.dvv666.com] [/url][url=http://a289.dvv666.com] [/url][url=http://a290.dvv666.com] [/url]
[url=http://a291.dvv666.com] [/url][url=http://a292.dvv666.com] [/url][url=http://a293.dvv666.com] [/url][url=http://a294.dvv666.com] [/url][url=http://a295.dvv666.com] [/url][url=http://a296.dvv666.com] [/url][url=http://a297.dvv666.com] [/url][url=http://a298.dvv666.com] [/url][url=http://a299.dvv666.com] [/url][url=http://a300.dvv666.com] [/url]
                                

[/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.