QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-6 04:03 PM

教局譴責性虐暴行

[color=#000]    教局譴責性虐暴行[/color]

[color=#000]    受害兒童倘有需要將提供協助[/color]

[color=#000]    【本報消息】教育暨青年局對於兩兄妹疑遭父親性侵犯及虐待的事件感到震驚。兒童及青少年應該獲得長輩的愛惜及保護,對於在事件中有成年人涉嫌傷害子女,教青局強烈譴責。現正緊密跟進事件,倘受害兒童及家長有任何需要,該局將提供協助。[/color]
[color=#000]    教青局指出,家庭是孩子的避風港,父母是孩子最信靠的保護者,為孩子營造健康、快樂和安全的成長環境,是父母責無旁貸的天職。父母對孩子的關愛是無私的,必須以身作則,以身教言教對孩子承擔起照顧者、保護者、養育者、教育者的角色,讓孩子在健康安全的環境中成長。[/color]
[color=#000]    兒童及青少年是社會持續發展的重要資源,要培養身心健康的孩子,需要家庭、學校和社會的積極參與,共同為孩子締造良好的成長環境。教青局將繼續一如既往為兒童及其家長提供適切的服務和支援,同時呼籲家長,當在生活中遇到困境或情緒困擾時,又或在教養子女上遇到壓力和困難,應主動向家人及信任的親友,又或相關部門尋求協助,以減低對自我及孩子的傷害。[/color]

jiao5200 發表於 2016-5-17 01:58 AM

大台灣正妹外約兼職+LINE:tea50056【】

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

ju0s6dyl 發表於 2018-8-6 09:38 PM

讚~多謝無私分享!![color=White]
e549.com-et515.com-mmav55.com-tt38tt.com-ogy4.com-c4.idv.tw-gyy5.com-gyy3.com-ock99.com-ogy77.com-tt69tt.com-gyy4.com-ee69ee.com-ogy88.com-mmav77.com-et919.com-c5.idv.tw-ogy99.com-gyy67.com-c7.idv.tw-gyy2.com-ock33.com-gyy66.com-e548.com-ogy22.com-ogy33.com-ogy66.com-gyy1.com-c6.idv.tw-ee38ee.com-ock66.com-c8.idv.tw-ogy55.com
[url=http://a201.ogy77.com] [/url][url=http://a202.ogy77.com] [/url][url=http://a203.ogy77.com] [/url][url=http://a204.ogy77.com] [/url][url=http://a205.ogy77.com] [/url][url=http://a206.ogy77.com] [/url][url=http://a207.ogy77.com] [/url][url=http://a208.ogy77.com] [/url][url=http://a209.ogy77.com] [/url][url=http://a210.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a211.ogy77.com] [/url][url=http://a212.ogy77.com] [/url][url=http://a213.ogy77.com] [/url][url=http://a214.ogy77.com] [/url][url=http://a215.ogy77.com] [/url][url=http://a216.ogy77.com] [/url][url=http://a217.ogy77.com] [/url][url=http://a218.ogy77.com] [/url][url=http://a219.ogy77.com] [/url][url=http://a220.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a221.ogy77.com] [/url][url=http://a222.ogy77.com] [/url][url=http://a223.ogy77.com] [/url][url=http://a224.ogy77.com] [/url][url=http://a225.ogy77.com] [/url][url=http://a226.ogy77.com] [/url][url=http://a227.ogy77.com] [/url][url=http://a228.ogy77.com] [/url][url=http://a229.ogy77.com] [/url][url=http://a230.ogy77.com] [/url]
[url=http://a231.ogy77.com] [/url][url=http://a232.ogy77.com] [/url][url=http://a233.ogy77.com] [/url][url=http://a234.ogy77.com] [/url][url=http://a235.ogy77.com] [/url][url=http://a236.ogy77.com] [/url][url=http://a237.ogy77.com] [/url][url=http://a238.ogy77.com] [/url][url=http://a239.ogy77.com] [/url][url=http://a240.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a241.ogy77.com] [/url][url=http://a242.ogy77.com] [/url][url=http://a243.ogy77.com] [/url][url=http://a244.ogy77.com] [/url][url=http://a245.ogy77.com] [/url][url=http://a246.ogy77.com] [/url][url=http://a247.ogy77.com] [/url][url=http://a248.ogy77.com] [/url][url=http://a249.ogy77.com] [/url][url=http://a250.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a251.ogy77.com] [/url][url=http://a252.ogy77.com] [/url][url=http://a253.ogy77.com] [/url][url=http://a254.ogy77.com] [/url][url=http://a255.ogy77.com] [/url][url=http://a256.ogy77.com] [/url][url=http://a257.ogy77.com] [/url][url=http://a258.ogy77.com] [/url][url=http://a259.ogy77.com] [/url][url=http://a260.ogy77.com] [/url]
[url=http://a261.ogy77.com] [/url][url=http://a262.ogy77.com] [/url][url=http://a263.ogy77.com] [/url][url=http://a264.ogy77.com] [/url][url=http://a265.ogy77.com] [/url][url=http://a266.ogy77.com] [/url][url=http://a267.ogy77.com] [/url][url=http://a268.ogy77.com] [/url][url=http://a269.ogy77.com] [/url][url=http://a270.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a271.ogy77.com] [/url][url=http://a272.ogy77.com] [/url][url=http://a273.ogy77.com] [/url][url=http://a274.ogy77.com] [/url][url=http://a275.ogy77.com] [/url][url=http://a276.ogy77.com] [/url][url=http://a277.ogy77.com] [/url][url=http://a278.ogy77.com] [/url][url=http://a279.ogy77.com] [/url][url=http://a280.ogy77.com] [/url]
[url=http://a281.ogy77.com] [/url][url=http://a282.ogy77.com] [/url][url=http://a283.ogy77.com] [/url][url=http://a284.ogy77.com] [/url][url=http://a285.ogy77.com] [/url][url=http://a286.ogy77.com] [/url][url=http://a287.ogy77.com] [/url][url=http://a288.ogy77.com] [/url][url=http://a289.ogy77.com] [/url][url=http://a290.ogy77.com] [/url]
[url=http://a291.ogy77.com] [/url][url=http://a292.ogy77.com] [/url][url=http://a293.ogy77.com] [/url][url=http://a294.ogy77.com] [/url][url=http://a295.ogy77.com] [/url][url=http://a296.ogy77.com] [/url][url=http://a297.ogy77.com] [/url][url=http://a298.ogy77.com] [/url][url=http://a299.ogy77.com] [/url][url=http://a300.ogy77.com] [/url]
            

[url=http://www.gyy4.com] [/url][url=http://gyy4.com] [/url][url=http://a1.gyy4.com] [/url][url=http://a2.gyy4.com] [/url][url=http://a3.gyy4.com] [/url][url=http://a4.gyy4.com] [/url][url=http://a5.gyy4.com] [/url][url=http://a6.gyy4.com] [/url][url=http://a7.gyy4.com] [/url][url=http://a8.gyy4.com] [/url][url=http://a9.gyy4.com] [/url][url=http://a10.gyy4.com] [/url]
[url=http://a11.gyy4.com] [/url][url=http://a12.gyy4.com] [/url][url=http://a13.gyy4.com] [/url][url=http://a14.gyy4.com] [/url][url=http://a15.gyy4.com] [/url][url=http://a16.gyy4.com] [/url][url=http://a17.gyy4.com] [/url][url=http://a18.gyy4.com] [/url][url=http://a19.gyy4.com] [/url][url=http://a20.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a21.gyy4.com] [/url][url=http://a22.gyy4.com] [/url][url=http://a23.gyy4.com] [/url][url=http://a24.gyy4.com] [/url][url=http://a25.gyy4.com] [/url][url=http://a26.gyy4.com] [/url][url=http://a27.gyy4.com] [/url][url=http://a28.gyy4.com] [/url][url=http://a29.gyy4.com] [/url][url=http://a30.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a31.gyy4.com] [/url][url=http://a32.gyy4.com] [/url][url=http://a33.gyy4.com] [/url][url=http://a34.gyy4.com] [/url][url=http://a35.gyy4.com] [/url][url=http://a36.gyy4.com] [/url][url=http://a37.gyy4.com] [/url][url=http://a38.gyy4.com] [/url][url=http://a39.gyy4.com] [/url][url=http://a40.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a41.gyy4.com] [/url][url=http://a42.gyy4.com] [/url][url=http://a43.gyy4.com] [/url][url=http://a44.gyy4.com] [/url][url=http://a45.gyy4.com] [/url][url=http://a46.gyy4.com] [/url][url=http://a47.gyy4.com] [/url][url=http://a48.gyy4.com] [/url][url=http://a49.gyy4.com] [/url][url=http://a50.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a51.gyy4.com] [/url][url=http://a52.gyy4.com] [/url][url=http://a53.gyy4.com] [/url][url=http://a54.gyy4.com] [/url][url=http://a55.gyy4.com] [/url][url=http://a56.gyy4.com] [/url][url=http://a57.gyy4.com] [/url][url=http://a58.gyy4.com] [/url][url=http://a59.gyy4.com] [/url][url=http://a60.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a61.gyy4.com] [/url][url=http://a62.gyy4.com] [/url][url=http://a63.gyy4.com] [/url][url=http://a64.gyy4.com] [/url][url=http://a65.gyy4.com] [/url][url=http://a66.gyy4.com] [/url][url=http://a67.gyy4.com] [/url][url=http://a68.gyy4.com] [/url][url=http://a69.gyy4.com] [/url][url=http://a70.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a71.gyy4.com] [/url][url=http://a72.gyy4.com] [/url][url=http://a73.gyy4.com] [/url][url=http://a74.gyy4.com] [/url][url=http://a75.gyy4.com] [/url][url=http://a76.gyy4.com] [/url][url=http://a77.gyy4.com] [/url][url=http://a78.gyy4.com] [/url][url=http://a79.gyy4.com] [/url][url=http://a80.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a81.gyy4.com] [/url][url=http://a82.gyy4.com] [/url][url=http://a83.gyy4.com] [/url][url=http://a84.gyy4.com] [/url][url=http://a85.gyy4.com] [/url][url=http://a86.gyy4.com] [/url][url=http://a87.gyy4.com] [/url][url=http://a88.gyy4.com] [/url][url=http://a89.gyy4.com] [/url][url=http://a90.gyy4.com] [/url]   
[url=http://a91.gyy4.com] [/url][url=http://a92.gyy4.com] [/url][url=http://a93.gyy4.com] [/url][url=http://a94.gyy4.com] [/url][url=http://a95.gyy4.com] [/url][url=http://a96.gyy4.com] [/url][url=http://a97.gyy4.com] [/url][url=http://a98.gyy4.com] [/url][url=http://a99.gyy4.com] [/url][url=http://a100.gyy4.com] [/url]
   
    [/color]

ofr6dw4m 發表於 2018-8-13 09:47 PM

感謝大大分享[color=White]

kop22.com-kop33.com-kop44.com-kop55.com-kop66.com-xcc333.com-xcc555.com-xcc777.com-xcc999.com-dvv222.com-dvv333.com-dvv444.com-dvv555.com-dvv666.com


[url=http://www.dvv555.com] [/url][url=http://dvv555.com] [/url][url=http://a1.dvv555.com] [/url][url=http://a2.dvv555.com] [/url][url=http://a3.dvv555.com] [/url][url=http://a4.dvv555.com] [/url][url=http://a5.dvv555.com] [/url][url=http://a6.dvv555.com] [/url][url=http://a7.dvv555.com] [/url][url=http://a8.dvv555.com] [/url][url=http://a9.dvv555.com] [/url][url=http://a10.dvv555.com] [/url]
[url=http://a11.dvv555.com] [/url][url=http://a12.dvv555.com] [/url][url=http://a13.dvv555.com] [/url][url=http://a14.dvv555.com] [/url][url=http://a15.dvv555.com] [/url][url=http://a16.dvv555.com] [/url][url=http://a17.dvv555.com] [/url][url=http://a18.dvv555.com] [/url][url=http://a19.dvv555.com] [/url][url=http://a20.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a21.dvv555.com] [/url][url=http://a22.dvv555.com] [/url][url=http://a23.dvv555.com] [/url][url=http://a24.dvv555.com] [/url][url=http://a25.dvv555.com] [/url][url=http://a26.dvv555.com] [/url][url=http://a27.dvv555.com] [/url][url=http://a28.dvv555.com] [/url][url=http://a29.dvv555.com] [/url][url=http://a30.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a31.dvv555.com] [/url][url=http://a32.dvv555.com] [/url][url=http://a33.dvv555.com] [/url][url=http://a34.dvv555.com] [/url][url=http://a35.dvv555.com] [/url][url=http://a36.dvv555.com] [/url][url=http://a37.dvv555.com] [/url][url=http://a38.dvv555.com] [/url][url=http://a39.dvv555.com] [/url][url=http://a40.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a41.dvv555.com] [/url][url=http://a42.dvv555.com] [/url][url=http://a43.dvv555.com] [/url][url=http://a44.dvv555.com] [/url][url=http://a45.dvv555.com] [/url][url=http://a46.dvv555.com] [/url][url=http://a47.dvv555.com] [/url][url=http://a48.dvv555.com] [/url][url=http://a49.dvv555.com] [/url][url=http://a50.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a51.dvv555.com] [/url][url=http://a52.dvv555.com] [/url][url=http://a53.dvv555.com] [/url][url=http://a54.dvv555.com] [/url][url=http://a55.dvv555.com] [/url][url=http://a56.dvv555.com] [/url][url=http://a57.dvv555.com] [/url][url=http://a58.dvv555.com] [/url][url=http://a59.dvv555.com] [/url][url=http://a60.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a61.dvv555.com] [/url][url=http://a62.dvv555.com] [/url][url=http://a63.dvv555.com] [/url][url=http://a64.dvv555.com] [/url][url=http://a65.dvv555.com] [/url][url=http://a66.dvv555.com] [/url][url=http://a67.dvv555.com] [/url][url=http://a68.dvv555.com] [/url][url=http://a69.dvv555.com] [/url][url=http://a70.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a71.dvv555.com] [/url][url=http://a72.dvv555.com] [/url][url=http://a73.dvv555.com] [/url][url=http://a74.dvv555.com] [/url][url=http://a75.dvv555.com] [/url][url=http://a76.dvv555.com] [/url][url=http://a77.dvv555.com] [/url][url=http://a78.dvv555.com] [/url][url=http://a79.dvv555.com] [/url][url=http://a80.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a81.dvv555.com] [/url][url=http://a82.dvv555.com] [/url][url=http://a83.dvv555.com] [/url][url=http://a84.dvv555.com] [/url][url=http://a85.dvv555.com] [/url][url=http://a86.dvv555.com] [/url][url=http://a87.dvv555.com] [/url][url=http://a88.dvv555.com] [/url][url=http://a89.dvv555.com] [/url][url=http://a90.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a91.dvv555.com] [/url][url=http://a92.dvv555.com] [/url][url=http://a93.dvv555.com] [/url][url=http://a94.dvv555.com] [/url][url=http://a95.dvv555.com] [/url][url=http://a96.dvv555.com] [/url][url=http://a97.dvv555.com] [/url][url=http://a98.dvv555.com] [/url][url=http://a99.dvv555.com] [/url][url=http://a100.dvv555.com] [/url]
   
   
   
   
[url=http://a101.dvv555.com] [/url][url=http://a102.dvv555.com] [/url][url=http://a103.dvv555.com] [/url][url=http://a104.dvv555.com] [/url][url=http://a105.dvv555.com] [/url][url=http://a106.dvv555.com] [/url][url=http://a107.dvv555.com] [/url][url=http://a108.dvv555.com] [/url][url=http://a109.dvv555.com] [/url][url=http://a110.dvv555.com] [/url]
[url=http://a111.dvv555.com] [/url][url=http://a112.dvv555.com] [/url][url=http://a113.dvv555.com] [/url][url=http://a114.dvv555.com] [/url][url=http://a115.dvv555.com] [/url][url=http://a116.dvv555.com] [/url][url=http://a117.dvv555.com] [/url][url=http://a118.dvv555.com] [/url][url=http://a119.dvv555.com] [/url][url=http://a120.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a121.dvv555.com] [/url][url=http://a122.dvv555.com] [/url][url=http://a123.dvv555.com] [/url][url=http://a124.dvv555.com] [/url][url=http://a125.dvv555.com] [/url][url=http://a126.dvv555.com] [/url][url=http://a127.dvv555.com] [/url][url=http://a128.dvv555.com] [/url][url=http://a129.dvv555.com] [/url][url=http://a130.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a131.dvv555.com] [/url][url=http://a132.dvv555.com] [/url][url=http://a133.dvv555.com] [/url][url=http://a134.dvv555.com] [/url][url=http://a135.dvv555.com] [/url][url=http://a136.dvv555.com] [/url][url=http://a137.dvv555.com] [/url][url=http://a138.dvv555.com] [/url][url=http://a139.dvv555.com] [/url][url=http://a140.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a141.dvv555.com] [/url][url=http://a142.dvv555.com] [/url][url=http://a143.dvv555.com] [/url][url=http://a144.dvv555.com] [/url][url=http://a145.dvv555.com] [/url][url=http://a146.dvv555.com] [/url][url=http://a147.dvv555.com] [/url][url=http://a148.dvv555.com] [/url][url=http://a149.dvv555.com] [/url][url=http://a150.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a151.dvv555.com] [/url][url=http://a152.dvv555.com] [/url][url=http://a153.dvv555.com] [/url][url=http://a154.dvv555.com] [/url][url=http://a155.dvv555.com] [/url][url=http://a156.dvv555.com] [/url][url=http://a157.dvv555.com] [/url][url=http://a158.dvv555.com] [/url][url=http://a159.dvv555.com] [/url][url=http://a160.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a161.dvv555.com] [/url][url=http://a162.dvv555.com] [/url][url=http://a163.dvv555.com] [/url][url=http://a164.dvv555.com] [/url][url=http://a165.dvv555.com] [/url][url=http://a166.dvv555.com] [/url][url=http://a167.dvv555.com] [/url][url=http://a168.dvv555.com] [/url][url=http://a169.dvv555.com] [/url][url=http://a170.dvv555.com] [/url]
[url=http://a171.dvv555.com] [/url][url=http://a172.dvv555.com] [/url][url=http://a173.dvv555.com] [/url][url=http://a174.dvv555.com] [/url][url=http://a175.dvv555.com] [/url][url=http://a176.dvv555.com] [/url][url=http://a177.dvv555.com] [/url][url=http://a178.dvv555.com] [/url][url=http://a179.dvv555.com] [/url][url=http://a180.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a181.dvv555.com] [/url][url=http://a182.dvv555.com] [/url][url=http://a183.dvv555.com] [/url][url=http://a184.dvv555.com] [/url][url=http://a185.dvv555.com] [/url][url=http://a186.dvv555.com] [/url][url=http://a187.dvv555.com] [/url][url=http://a188.dvv555.com] [/url][url=http://a189.dvv555.com] [/url][url=http://a190.dvv555.com] [/url]   
[url=http://a191.dvv555.com] [/url][url=http://a192.dvv555.com] [/url][url=http://a193.dvv555.com] [/url][url=http://a194.dvv555.com] [/url][url=http://a195.dvv555.com] [/url][url=http://a196.dvv555.com] [/url][url=http://a197.dvv555.com] [/url][url=http://a198.dvv555.com] [/url][url=http://a199.dvv555.com] [/url][url=http://a200.dvv555.com] [/url]
        [/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.