QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-12 05:19 PM

崔:一人三角無左交右

[color=#000]   指澳基會全按既定制度程序資助暨大[/color]

[color=#000]    崔:一人三角無左交右[/color]

[color=#000]    【本報消息】就澳基會資助暨大一億元,有團體周日發起遊行反對。行政長官崔世安昨首度回應事件,指根據制度,行政長官會出任澳門基金會信託委員會主席,以及國務院僑務辦公室屬下兩所大學即暨南大學和華僑大學的副董事長,但相關的所有職位均沒有報酬,也沒有收受任何利益,雖然一人三角色,但絕無“左手交右手”。對於資助暨南大學一事,澳門基金會完全是按既定制度和程序處理。[/color]
[color=#000]    發佈問題致歉[/color]
[color=#000]    崔世安昨日上午出席五年發展規劃草案文本意見收集會選委專場前接受傳媒訪問,主動回應事件,強調無論是基金會或兩所大學的職務,都沒有報酬,也不涉及任何利益。澳基會處理任何申請都有既定制度,行政管理委員會處理日常預算,高於五十萬元的申請會交由信託委員會處理;信託委員會作出的是集體決定,非由個人或主席作決定。同時,基金會也有完善的迴避和申報制度。對於基金會與暨大溝通協調不足,發佈信息有完善空間,他對此致歉,強調並非審批程序不對。[/color]
[color=#000]    培養二萬澳生[/color]
[color=#000]    崔世安提到,回歸前澳門高等教育發展未如今天蓬勃,暨南大學長期關心支持澳門的高等教育,為澳門人才培訓做了大量工作,多年來為本澳培養二萬多名學生,在各行各業均為本澳作出不少努力和貢獻。如醫療方面,無論在公、私營醫療機構,超過一半人員畢業於暨大。現時仍有一千九百多名澳門學生在暨大就讀,每年平均有三百多澳人升讀暨大。就此,社會上亦有不少意見支持特區政府資助該校。[/color]
[color=#000]    在聽取不同意見後,一定會帶到澳基會的信託委員會會議上討論。[/color]
[color=#000]    遊行注意守法[/color]
[color=#000]    崔世安表示尊重澳門居民言論、集會、遊行的自由,但須注意安全和守法。過去五年有過不少遊行,絕大部分都是理性、和平、安全地進行。遊行人士表達訴求,不是行政長官可決定,而是澳門人自己判斷。但他本人、政府及有關機構皆樂意接受批評和聽取意見,也希望大家明白,在資助暨大一事上他雖然具有三個身份,但絕不會“左邊交右邊,右邊交左邊,我唔會做呢啲嘢,因為我冇權力做呢啲嘢,亦唔想做呢啲嘢,因為係集體決定,點會左交右,右交左,全部都係公營機構,一定依程序、依法依規去做。”[/color]
[color=#000]    聽取民意民調[/color]
[color=#000]    有記者問及全國人大委員長張德江將訪港,會否擔心周日遊行人數將影響委員長對特區工作的看法?崔世安稱,目前已有述職機制,每年向國家領導人匯報工作,截至今日為止,國家領導人對工作充分肯定。“在現今言論自由的社會,對於批評我時常都接受到,當然每個人都想接受批評的同時,亦想接受讚賞,無人想只接受批評,但在現實環境中必須作為行政長官去面對,收到意見一定會帶回去分析,並時常聽取民意、民調等。”[/color]

jiao5200 發表於 2016-5-17 01:54 AM

大台灣正妹外約兼職+LINE:tea50056【】

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

dfe9ac7r 發表於 2018-9-1 09:28 PM

謝謝大大分享!![color=White]

ogy66.com-et919.com-gyy5.com-ee69ee.com-ock66.com-e548.com-c4.idv.tw-dvv333.com-dvv444.com-gyy1.com-ee38ee.com-dvv555.com-dvv666.com-c8.idv.tw-kop44.com-kop55.com-mmav55.com-ogy22.com-ogy33.com-e549.com-c7.idv.tw-tt69tt.com-gyy67.com-gyy4.com-gyy66.com-kop22.com-kop33.com-ock99.com-ogy88.com-ock33.com-c5.idv.tw-tt38tt.com-kop66.com-xcc333.com-ogy4.com-ogy55.com-et515.com-c6.idv.tw-mmav77.com-gyy3.com-ogy99.com-ogy77.com-xcc555.com-xcc777.com-xcc999.com-dvv222.com-gyy2.com


[url=http://a201.kop33.com] [/url][url=http://a202.kop33.com] [/url][url=http://a203.kop33.com] [/url][url=http://a204.kop33.com] [/url][url=http://a205.kop33.com] [/url][url=http://a206.kop33.com] [/url][url=http://a207.kop33.com] [/url][url=http://a208.kop33.com] [/url][url=http://a209.kop33.com] [/url][url=http://a210.kop33.com] [/url]   
[url=http://a211.kop33.com] [/url][url=http://a212.kop33.com] [/url][url=http://a213.kop33.com] [/url][url=http://a214.kop33.com] [/url][url=http://a215.kop33.com] [/url][url=http://a216.kop33.com] [/url][url=http://a217.kop33.com] [/url][url=http://a218.kop33.com] [/url][url=http://a219.kop33.com] [/url][url=http://a220.kop33.com] [/url]   
[url=http://a221.kop33.com] [/url][url=http://a222.kop33.com] [/url][url=http://a223.kop33.com] [/url][url=http://a224.kop33.com] [/url][url=http://a225.kop33.com] [/url][url=http://a226.kop33.com] [/url][url=http://a227.kop33.com] [/url][url=http://a228.kop33.com] [/url][url=http://a229.kop33.com] [/url][url=http://a230.kop33.com] [/url]
[url=http://a231.kop33.com] [/url][url=http://a232.kop33.com] [/url][url=http://a233.kop33.com] [/url][url=http://a234.kop33.com] [/url][url=http://a235.kop33.com] [/url][url=http://a236.kop33.com] [/url][url=http://a237.kop33.com] [/url][url=http://a238.kop33.com] [/url][url=http://a239.kop33.com] [/url][url=http://a240.kop33.com] [/url]   
[url=http://a241.kop33.com] [/url][url=http://a242.kop33.com] [/url][url=http://a243.kop33.com] [/url][url=http://a244.kop33.com] [/url][url=http://a245.kop33.com] [/url][url=http://a246.kop33.com] [/url][url=http://a247.kop33.com] [/url][url=http://a248.kop33.com] [/url][url=http://a249.kop33.com] [/url][url=http://a250.kop33.com] [/url]   
[url=http://a251.kop33.com] [/url][url=http://a252.kop33.com] [/url][url=http://a253.kop33.com] [/url][url=http://a254.kop33.com] [/url][url=http://a255.kop33.com] [/url][url=http://a256.kop33.com] [/url][url=http://a257.kop33.com] [/url][url=http://a258.kop33.com] [/url][url=http://a259.kop33.com] [/url][url=http://a260.kop33.com] [/url]
[url=http://a261.kop33.com] [/url][url=http://a262.kop33.com] [/url][url=http://a263.kop33.com] [/url][url=http://a264.kop33.com] [/url][url=http://a265.kop33.com] [/url][url=http://a266.kop33.com] [/url][url=http://a267.kop33.com] [/url][url=http://a268.kop33.com] [/url][url=http://a269.kop33.com] [/url][url=http://a270.kop33.com] [/url]   
[url=http://a271.kop33.com] [/url][url=http://a272.kop33.com] [/url][url=http://a273.kop33.com] [/url][url=http://a274.kop33.com] [/url][url=http://a275.kop33.com] [/url][url=http://a276.kop33.com] [/url][url=http://a277.kop33.com] [/url][url=http://a278.kop33.com] [/url][url=http://a279.kop33.com] [/url][url=http://a280.kop33.com] [/url]
[url=http://a281.kop33.com] [/url][url=http://a282.kop33.com] [/url][url=http://a283.kop33.com] [/url][url=http://a284.kop33.com] [/url][url=http://a285.kop33.com] [/url][url=http://a286.kop33.com] [/url][url=http://a287.kop33.com] [/url][url=http://a288.kop33.com] [/url][url=http://a289.kop33.com] [/url][url=http://a290.kop33.com] [/url]
[url=http://a291.kop33.com] [/url][url=http://a292.kop33.com] [/url][url=http://a293.kop33.com] [/url][url=http://a294.kop33.com] [/url][url=http://a295.kop33.com] [/url][url=http://a296.kop33.com] [/url][url=http://a297.kop33.com] [/url][url=http://a298.kop33.com] [/url][url=http://a299.kop33.com] [/url][url=http://a300.kop33.com] [/url]
            [url=http://www.gyy1.com] [/url][url=http://gyy1.com] [/url][url=http://a1.gyy1.com] [/url][url=http://a2.gyy1.com] [/url][url=http://a3.gyy1.com] [/url][url=http://a4.gyy1.com] [/url][url=http://a5.gyy1.com] [/url][url=http://a6.gyy1.com] [/url][url=http://a7.gyy1.com] [/url][url=http://a8.gyy1.com] [/url][url=http://a9.gyy1.com] [/url][url=http://a10.gyy1.com] [/url]
[url=http://a11.gyy1.com] [/url][url=http://a12.gyy1.com] [/url][url=http://a13.gyy1.com] [/url][url=http://a14.gyy1.com] [/url][url=http://a15.gyy1.com] [/url][url=http://a16.gyy1.com] [/url][url=http://a17.gyy1.com] [/url][url=http://a18.gyy1.com] [/url][url=http://a19.gyy1.com] [/url][url=http://a20.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a21.gyy1.com] [/url][url=http://a22.gyy1.com] [/url][url=http://a23.gyy1.com] [/url][url=http://a24.gyy1.com] [/url][url=http://a25.gyy1.com] [/url][url=http://a26.gyy1.com] [/url][url=http://a27.gyy1.com] [/url][url=http://a28.gyy1.com] [/url][url=http://a29.gyy1.com] [/url][url=http://a30.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a31.gyy1.com] [/url][url=http://a32.gyy1.com] [/url][url=http://a33.gyy1.com] [/url][url=http://a34.gyy1.com] [/url][url=http://a35.gyy1.com] [/url][url=http://a36.gyy1.com] [/url][url=http://a37.gyy1.com] [/url][url=http://a38.gyy1.com] [/url][url=http://a39.gyy1.com] [/url][url=http://a40.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a41.gyy1.com] [/url][url=http://a42.gyy1.com] [/url][url=http://a43.gyy1.com] [/url][url=http://a44.gyy1.com] [/url][url=http://a45.gyy1.com] [/url][url=http://a46.gyy1.com] [/url][url=http://a47.gyy1.com] [/url][url=http://a48.gyy1.com] [/url][url=http://a49.gyy1.com] [/url][url=http://a50.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a51.gyy1.com] [/url][url=http://a52.gyy1.com] [/url][url=http://a53.gyy1.com] [/url][url=http://a54.gyy1.com] [/url][url=http://a55.gyy1.com] [/url][url=http://a56.gyy1.com] [/url][url=http://a57.gyy1.com] [/url][url=http://a58.gyy1.com] [/url][url=http://a59.gyy1.com] [/url][url=http://a60.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a61.gyy1.com] [/url][url=http://a62.gyy1.com] [/url][url=http://a63.gyy1.com] [/url][url=http://a64.gyy1.com] [/url][url=http://a65.gyy1.com] [/url][url=http://a66.gyy1.com] [/url][url=http://a67.gyy1.com] [/url][url=http://a68.gyy1.com] [/url][url=http://a69.gyy1.com] [/url][url=http://a70.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a71.gyy1.com] [/url][url=http://a72.gyy1.com] [/url][url=http://a73.gyy1.com] [/url][url=http://a74.gyy1.com] [/url][url=http://a75.gyy1.com] [/url][url=http://a76.gyy1.com] [/url][url=http://a77.gyy1.com] [/url][url=http://a78.gyy1.com] [/url][url=http://a79.gyy1.com] [/url][url=http://a80.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a81.gyy1.com] [/url][url=http://a82.gyy1.com] [/url][url=http://a83.gyy1.com] [/url][url=http://a84.gyy1.com] [/url][url=http://a85.gyy1.com] [/url][url=http://a86.gyy1.com] [/url][url=http://a87.gyy1.com] [/url][url=http://a88.gyy1.com] [/url][url=http://a89.gyy1.com] [/url][url=http://a90.gyy1.com] [/url]   
[url=http://a91.gyy1.com] [/url][url=http://a92.gyy1.com] [/url][url=http://a93.gyy1.com] [/url][url=http://a94.gyy1.com] [/url][url=http://a95.gyy1.com] [/url][url=http://a96.gyy1.com] [/url][url=http://a97.gyy1.com] [/url][url=http://a98.gyy1.com] [/url][url=http://a99.gyy1.com] [/url][url=http://a100.gyy1.com] [/url]
   
    [/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.