QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-12 05:30 PM

IS襲巴格達集市77死

[color=#000]IS襲巴格達集市77死[/color]

[color=#000]    【據新華社巴格達十一日電】伊拉克內政部官員說,首都巴格達十一日發生汽車炸彈襲擊,目前已造成至少七十七人死亡、逾百人受傷。極端組織“伊斯蘭國”(IS)已宣佈製造了襲擊事件。[/color]
[color=#000]    一名不願透露姓名的內政部官員告訴新華社記者,一輛裝有炸藥的汽車當天在巴格達東部薩德爾城一處人流密集的集市爆炸,造成大量人員傷亡,絕大多數死傷者為平民。薩德爾城是什葉派聚居區,該城區內有大量什葉派民兵,是巴格達市高危地區,曾多次發生恐怖襲擊事件。[/color]
[color=#000]    極端組織“伊斯蘭國”隨後宣稱其武裝分子實施了此次襲擊,其目標是集市內的什葉派民兵。[/color]
[color=#000]    “伊斯蘭國”近期已多次在巴格達及其他伊拉克城市實施爆炸襲擊,自今年一月以來已造成大量人員傷亡。該組織目前控制着伊拉克西部和北部大片領土,並在多個省份與伊拉克政府軍激烈交戰。伊政府軍三月末宣佈開始發動收復第二大城市摩蘇爾的戰役,“伊斯蘭國”隨後採取瘋狂報復行動。[/color]
[color=#000]    據聯合國伊拉克援助團統計,二○一六年四月伊境內發生的暴力衝突和恐怖襲擊造成至少七百四十一人死亡、一千三百七十四人受傷。[/color]
[color=#000]    另外,伊拉克內政部官員說,首都巴格達十一日下午接連發生兩起汽車炸彈襲擊,已造成至少十三人死亡、三十一人受傷。[/color]
[color=#000]    一名不願透露姓名的內政部官員告訴新華社記者,一名武裝分子在巴格達北部卡德米亞區一處人流密集的廣場引爆了汽車炸彈,造成十一人死亡、二十三人受傷。“許多什葉派朝覲者正在卡德米亞區進行宗教活動,他們可能是襲擊目標。”[/color]
[color=#000]    隨後,在巴格達西部賈米亞區發生另一起汽車炸彈爆炸,造成至少兩人死亡、八人受傷。[/color]
[color=#000]    該官員說,極端組織“伊斯蘭國”可能製造了這兩起襲擊。[/color]

jiao5200 發表於 2016-5-17 01:55 AM

大台灣正妹外約兼職+LINE:tea50056【】

*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

dfe9ac7r 發表於 2018-9-1 09:27 PM

感謝分享喔!![color=White]

ogy55.com-et515.com-tt69tt.com-tt38tt.com-ogy4.com-c5.idv.tw-ogy99.com-gyy67.com-dvv333.com-dvv444.com-ock66.com-dvv555.com-dvv666.com-c8.idv.tw-mmav55.com-kop44.com-kop55.com-ogy22.com-ogy33.com-ogy66.com-c4.idv.tw-ogy77.com-ee69ee.com-ogy88.com-mmav77.com-kop22.com-kop33.com-et919.com-e549.com-gyy4.com-gyy1.com-kop66.com-xcc333.com-c7.idv.tw-gyy2.com-ock33.com-gyy66.com-gyy5.com-gyy3.com-xcc555.com-xcc777.com-c6.idv.tw-ee38ee.com-ock99.com-xcc999.com-dvv222.com-e548.com[url=http://www.kop33.com] [/url][url=http://kop33.com] [/url][url=http://a1.kop33.com] [/url][url=http://a2.kop33.com] [/url][url=http://a3.kop33.com] [/url][url=http://a4.kop33.com] [/url][url=http://a5.kop33.com] [/url][url=http://a6.kop33.com] [/url][url=http://a7.kop33.com] [/url][url=http://a8.kop33.com] [/url][url=http://a9.kop33.com] [/url][url=http://a10.kop33.com] [/url]
[url=http://a11.kop33.com] [/url][url=http://a12.kop33.com] [/url][url=http://a13.kop33.com] [/url][url=http://a14.kop33.com] [/url][url=http://a15.kop33.com] [/url][url=http://a16.kop33.com] [/url][url=http://a17.kop33.com] [/url][url=http://a18.kop33.com] [/url][url=http://a19.kop33.com] [/url][url=http://a20.kop33.com] [/url]   
[url=http://a21.kop33.com] [/url][url=http://a22.kop33.com] [/url][url=http://a23.kop33.com] [/url][url=http://a24.kop33.com] [/url][url=http://a25.kop33.com] [/url][url=http://a26.kop33.com] [/url][url=http://a27.kop33.com] [/url][url=http://a28.kop33.com] [/url][url=http://a29.kop33.com] [/url][url=http://a30.kop33.com] [/url]   
[url=http://a31.kop33.com] [/url][url=http://a32.kop33.com] [/url][url=http://a33.kop33.com] [/url][url=http://a34.kop33.com] [/url][url=http://a35.kop33.com] [/url][url=http://a36.kop33.com] [/url][url=http://a37.kop33.com] [/url][url=http://a38.kop33.com] [/url][url=http://a39.kop33.com] [/url][url=http://a40.kop33.com] [/url]   
[url=http://a41.kop33.com] [/url][url=http://a42.kop33.com] [/url][url=http://a43.kop33.com] [/url][url=http://a44.kop33.com] [/url][url=http://a45.kop33.com] [/url][url=http://a46.kop33.com] [/url][url=http://a47.kop33.com] [/url][url=http://a48.kop33.com] [/url][url=http://a49.kop33.com] [/url][url=http://a50.kop33.com] [/url]   
[url=http://a51.kop33.com] [/url][url=http://a52.kop33.com] [/url][url=http://a53.kop33.com] [/url][url=http://a54.kop33.com] [/url][url=http://a55.kop33.com] [/url][url=http://a56.kop33.com] [/url][url=http://a57.kop33.com] [/url][url=http://a58.kop33.com] [/url][url=http://a59.kop33.com] [/url][url=http://a60.kop33.com] [/url]   
[url=http://a61.kop33.com] [/url][url=http://a62.kop33.com] [/url][url=http://a63.kop33.com] [/url][url=http://a64.kop33.com] [/url][url=http://a65.kop33.com] [/url][url=http://a66.kop33.com] [/url][url=http://a67.kop33.com] [/url][url=http://a68.kop33.com] [/url][url=http://a69.kop33.com] [/url][url=http://a70.kop33.com] [/url]   
[url=http://a71.kop33.com] [/url][url=http://a72.kop33.com] [/url][url=http://a73.kop33.com] [/url][url=http://a74.kop33.com] [/url][url=http://a75.kop33.com] [/url][url=http://a76.kop33.com] [/url][url=http://a77.kop33.com] [/url][url=http://a78.kop33.com] [/url][url=http://a79.kop33.com] [/url][url=http://a80.kop33.com] [/url]   
[url=http://a81.kop33.com] [/url][url=http://a82.kop33.com] [/url][url=http://a83.kop33.com] [/url][url=http://a84.kop33.com] [/url][url=http://a85.kop33.com] [/url][url=http://a86.kop33.com] [/url][url=http://a87.kop33.com] [/url][url=http://a88.kop33.com] [/url][url=http://a89.kop33.com] [/url][url=http://a90.kop33.com] [/url]   
[url=http://a91.kop33.com] [/url][url=http://a92.kop33.com] [/url][url=http://a93.kop33.com] [/url][url=http://a94.kop33.com] [/url][url=http://a95.kop33.com] [/url][url=http://a96.kop33.com] [/url][url=http://a97.kop33.com] [/url][url=http://a98.kop33.com] [/url][url=http://a99.kop33.com] [/url][url=http://a100.kop33.com] [/url]
   
   
   
   
[url=http://a101.kop33.com] [/url][url=http://a102.kop33.com] [/url][url=http://a103.kop33.com] [/url][url=http://a104.kop33.com] [/url][url=http://a105.kop33.com] [/url][url=http://a106.kop33.com] [/url][url=http://a107.kop33.com] [/url][url=http://a108.kop33.com] [/url][url=http://a109.kop33.com] [/url][url=http://a110.kop33.com] [/url]
[url=http://a111.kop33.com] [/url][url=http://a112.kop33.com] [/url][url=http://a113.kop33.com] [/url][url=http://a114.kop33.com] [/url][url=http://a115.kop33.com] [/url][url=http://a116.kop33.com] [/url][url=http://a117.kop33.com] [/url][url=http://a118.kop33.com] [/url][url=http://a119.kop33.com] [/url][url=http://a120.kop33.com] [/url]   
[url=http://a121.kop33.com] [/url][url=http://a122.kop33.com] [/url][url=http://a123.kop33.com] [/url][url=http://a124.kop33.com] [/url][url=http://a125.kop33.com] [/url][url=http://a126.kop33.com] [/url][url=http://a127.kop33.com] [/url][url=http://a128.kop33.com] [/url][url=http://a129.kop33.com] [/url][url=http://a130.kop33.com] [/url]   
[url=http://a131.kop33.com] [/url][url=http://a132.kop33.com] [/url][url=http://a133.kop33.com] [/url][url=http://a134.kop33.com] [/url][url=http://a135.kop33.com] [/url][url=http://a136.kop33.com] [/url][url=http://a137.kop33.com] [/url][url=http://a138.kop33.com] [/url][url=http://a139.kop33.com] [/url][url=http://a140.kop33.com] [/url]   
[url=http://a141.kop33.com] [/url][url=http://a142.kop33.com] [/url][url=http://a143.kop33.com] [/url][url=http://a144.kop33.com] [/url][url=http://a145.kop33.com] [/url][url=http://a146.kop33.com] [/url][url=http://a147.kop33.com] [/url][url=http://a148.kop33.com] [/url][url=http://a149.kop33.com] [/url][url=http://a150.kop33.com] [/url]   
[url=http://a151.kop33.com] [/url][url=http://a152.kop33.com] [/url][url=http://a153.kop33.com] [/url][url=http://a154.kop33.com] [/url][url=http://a155.kop33.com] [/url][url=http://a156.kop33.com] [/url][url=http://a157.kop33.com] [/url][url=http://a158.kop33.com] [/url][url=http://a159.kop33.com] [/url][url=http://a160.kop33.com] [/url]   
[url=http://a161.kop33.com] [/url][url=http://a162.kop33.com] [/url][url=http://a163.kop33.com] [/url][url=http://a164.kop33.com] [/url][url=http://a165.kop33.com] [/url][url=http://a166.kop33.com] [/url][url=http://a167.kop33.com] [/url][url=http://a168.kop33.com] [/url][url=http://a169.kop33.com] [/url][url=http://a170.kop33.com] [/url]
[url=http://a171.kop33.com] [/url][url=http://a172.kop33.com] [/url][url=http://a173.kop33.com] [/url][url=http://a174.kop33.com] [/url][url=http://a175.kop33.com] [/url][url=http://a176.kop33.com] [/url][url=http://a177.kop33.com] [/url][url=http://a178.kop33.com] [/url][url=http://a179.kop33.com] [/url][url=http://a180.kop33.com] [/url]   
[url=http://a181.kop33.com] [/url][url=http://a182.kop33.com] [/url][url=http://a183.kop33.com] [/url][url=http://a184.kop33.com] [/url][url=http://a185.kop33.com] [/url][url=http://a186.kop33.com] [/url][url=http://a187.kop33.com] [/url][url=http://a188.kop33.com] [/url][url=http://a189.kop33.com] [/url][url=http://a190.kop33.com] [/url]   
[url=http://a191.kop33.com] [/url][url=http://a192.kop33.com] [/url][url=http://a193.kop33.com] [/url][url=http://a194.kop33.com] [/url][url=http://a195.kop33.com] [/url][url=http://a196.kop33.com] [/url][url=http://a197.kop33.com] [/url][url=http://a198.kop33.com] [/url][url=http://a199.kop33.com] [/url][url=http://a200.kop33.com] [/url]
        
[/color]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.