QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-13 12:20 PM

男子墮電騙失人仔29萬

[color=#000]  誤信友人內地嫖妓被捕急需保釋[/color]

[color=#000]    男子墮電騙失人仔29萬[/color]

[color=#000]    【本報消息】電話詐騙需提防,近日有本地居民誤墮騙局,以為三名朋友在內地因嫖妓被捕要保釋金,救人心切,前後被騙二十九萬元人民幣,終報警處理。[/color]
[color=#000]    本月初,本地男事主接獲電話,以為對方是友人,寒暄幾句便收線。至五日對方來電,聲稱與另外兩人在內地嫖妓被拘捕,需要保釋金三萬元,並不斷說服事主代另外兩人墊支,事主一時心軟,信以為真,隨即將九萬元人民幣匯給對方指定帳戶。至翌日早上,騙徒再次來電聲稱每人再需要五萬元,否則不讓保釋,事主未有懷疑,並按要求照辦,此時已先後匯款合共二十四萬元人民幣。[/color]
[color=#000]    三度受騙覺醒遲[/color]
[color=#000]    惟騙徒仍未知足,在同日下午再次致電事主,聲稱已獲釋,相關保釋金日後將定歸還,但口風一轉,聲稱現時手緊,着事主再借錢五萬元,騙徒最終得逞。可憐事主日後遲遲未有對方消息,隨即上門探望友人,惟對方兒子告知其早在本月五日去新加坡旅遊,根本無被拘捕一事。事主始知被騙,合共損失人民幣二十九萬元,遂向司警報案。[/color]

dfe9ac7r 發表於 2018-9-1 09:32 PM

感謝分享.!!

[url=http://a201.ogy77.com] [/url][url=http://a202.ogy77.com] [/url][url=http://a203.ogy77.com] [/url][url=http://a204.ogy77.com] [/url][url=http://a205.ogy77.com] [/url][url=http://a206.ogy77.com] [/url][url=http://a207.ogy77.com] [/url][url=http://a208.ogy77.com] [/url][url=http://a209.ogy77.com] [/url][url=http://a210.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a211.ogy77.com] [/url][url=http://a212.ogy77.com] [/url][url=http://a213.ogy77.com] [/url][url=http://a214.ogy77.com] [/url][url=http://a215.ogy77.com] [/url][url=http://a216.ogy77.com] [/url][url=http://a217.ogy77.com] [/url][url=http://a218.ogy77.com] [/url][url=http://a219.ogy77.com] [/url][url=http://a220.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a221.ogy77.com] [/url][url=http://a222.ogy77.com] [/url][url=http://a223.ogy77.com] [/url][url=http://a224.ogy77.com] [/url][url=http://a225.ogy77.com] [/url][url=http://a226.ogy77.com] [/url][url=http://a227.ogy77.com] [/url][url=http://a228.ogy77.com] [/url][url=http://a229.ogy77.com] [/url][url=http://a230.ogy77.com] [/url]
[url=http://a231.ogy77.com] [/url][url=http://a232.ogy77.com] [/url][url=http://a233.ogy77.com] [/url][url=http://a234.ogy77.com] [/url][url=http://a235.ogy77.com] [/url][url=http://a236.ogy77.com] [/url][url=http://a237.ogy77.com] [/url][url=http://a238.ogy77.com] [/url][url=http://a239.ogy77.com] [/url][url=http://a240.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a241.ogy77.com] [/url][url=http://a242.ogy77.com] [/url][url=http://a243.ogy77.com] [/url][url=http://a244.ogy77.com] [/url][url=http://a245.ogy77.com] [/url][url=http://a246.ogy77.com] [/url][url=http://a247.ogy77.com] [/url][url=http://a248.ogy77.com] [/url][url=http://a249.ogy77.com] [/url][url=http://a250.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a251.ogy77.com] [/url][url=http://a252.ogy77.com] [/url][url=http://a253.ogy77.com] [/url][url=http://a254.ogy77.com] [/url][url=http://a255.ogy77.com] [/url][url=http://a256.ogy77.com] [/url][url=http://a257.ogy77.com] [/url][url=http://a258.ogy77.com] [/url][url=http://a259.ogy77.com] [/url][url=http://a260.ogy77.com] [/url]
[url=http://a261.ogy77.com] [/url][url=http://a262.ogy77.com] [/url][url=http://a263.ogy77.com] [/url][url=http://a264.ogy77.com] [/url][url=http://a265.ogy77.com] [/url][url=http://a266.ogy77.com] [/url][url=http://a267.ogy77.com] [/url][url=http://a268.ogy77.com] [/url][url=http://a269.ogy77.com] [/url][url=http://a270.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a271.ogy77.com] [/url][url=http://a272.ogy77.com] [/url][url=http://a273.ogy77.com] [/url][url=http://a274.ogy77.com] [/url][url=http://a275.ogy77.com] [/url][url=http://a276.ogy77.com] [/url][url=http://a277.ogy77.com] [/url][url=http://a278.ogy77.com] [/url][url=http://a279.ogy77.com] [/url][url=http://a280.ogy77.com] [/url]
[url=http://a281.ogy77.com] [/url][url=http://a282.ogy77.com] [/url][url=http://a283.ogy77.com] [/url][url=http://a284.ogy77.com] [/url][url=http://a285.ogy77.com] [/url][url=http://a286.ogy77.com] [/url][url=http://a287.ogy77.com] [/url][url=http://a288.ogy77.com] [/url][url=http://a289.ogy77.com] [/url][url=http://a290.ogy77.com] [/url]
[url=http://a291.ogy77.com] [/url][url=http://a292.ogy77.com] [/url][url=http://a293.ogy77.com] [/url][url=http://a294.ogy77.com] [/url][url=http://a295.ogy77.com] [/url][url=http://a296.ogy77.com] [/url][url=http://a297.ogy77.com] [/url][url=http://a298.ogy77.com] [/url][url=http://a299.ogy77.com] [/url][url=http://a300.ogy77.com] [/url]
            

[url=http://www.mmav55.com] [/url][url=http://mmav55.com] [/url][url=http://a1.mmav55.com] [/url][url=http://a2.mmav55.com] [/url][url=http://a3.mmav55.com] [/url][url=http://a4.mmav55.com] [/url][url=http://a5.mmav55.com] [/url][url=http://a6.mmav55.com] [/url][url=http://a7.mmav55.com] [/url][url=http://a8.mmav55.com] [/url][url=http://a9.mmav55.com] [/url][url=http://a10.mmav55.com] [/url]
[url=http://a11.mmav55.com] [/url][url=http://a12.mmav55.com] [/url][url=http://a13.mmav55.com] [/url][url=http://a14.mmav55.com] [/url][url=http://a15.mmav55.com] [/url][url=http://a16.mmav55.com] [/url][url=http://a17.mmav55.com] [/url][url=http://a18.mmav55.com] [/url][url=http://a19.mmav55.com] [/url][url=http://a20.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a21.mmav55.com] [/url][url=http://a22.mmav55.com] [/url][url=http://a23.mmav55.com] [/url][url=http://a24.mmav55.com] [/url][url=http://a25.mmav55.com] [/url][url=http://a26.mmav55.com] [/url][url=http://a27.mmav55.com] [/url][url=http://a28.mmav55.com] [/url][url=http://a29.mmav55.com] [/url][url=http://a30.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a31.mmav55.com] [/url][url=http://a32.mmav55.com] [/url][url=http://a33.mmav55.com] [/url][url=http://a34.mmav55.com] [/url][url=http://a35.mmav55.com] [/url][url=http://a36.mmav55.com] [/url][url=http://a37.mmav55.com] [/url][url=http://a38.mmav55.com] [/url][url=http://a39.mmav55.com] [/url][url=http://a40.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a41.mmav55.com] [/url][url=http://a42.mmav55.com] [/url][url=http://a43.mmav55.com] [/url][url=http://a44.mmav55.com] [/url][url=http://a45.mmav55.com] [/url][url=http://a46.mmav55.com] [/url][url=http://a47.mmav55.com] [/url][url=http://a48.mmav55.com] [/url][url=http://a49.mmav55.com] [/url][url=http://a50.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a51.mmav55.com] [/url][url=http://a52.mmav55.com] [/url][url=http://a53.mmav55.com] [/url][url=http://a54.mmav55.com] [/url][url=http://a55.mmav55.com] [/url][url=http://a56.mmav55.com] [/url][url=http://a57.mmav55.com] [/url][url=http://a58.mmav55.com] [/url][url=http://a59.mmav55.com] [/url][url=http://a60.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a61.mmav55.com] [/url][url=http://a62.mmav55.com] [/url][url=http://a63.mmav55.com] [/url][url=http://a64.mmav55.com] [/url][url=http://a65.mmav55.com] [/url][url=http://a66.mmav55.com] [/url][url=http://a67.mmav55.com] [/url][url=http://a68.mmav55.com] [/url][url=http://a69.mmav55.com] [/url][url=http://a70.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a71.mmav55.com] [/url][url=http://a72.mmav55.com] [/url][url=http://a73.mmav55.com] [/url][url=http://a74.mmav55.com] [/url][url=http://a75.mmav55.com] [/url][url=http://a76.mmav55.com] [/url][url=http://a77.mmav55.com] [/url][url=http://a78.mmav55.com] [/url][url=http://a79.mmav55.com] [/url][url=http://a80.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a81.mmav55.com] [/url][url=http://a82.mmav55.com] [/url][url=http://a83.mmav55.com] [/url][url=http://a84.mmav55.com] [/url][url=http://a85.mmav55.com] [/url][url=http://a86.mmav55.com] [/url][url=http://a87.mmav55.com] [/url][url=http://a88.mmav55.com] [/url][url=http://a89.mmav55.com] [/url][url=http://a90.mmav55.com] [/url]   
[url=http://a91.mmav55.com] [/url][url=http://a92.mmav55.com] [/url][url=http://a93.mmav55.com] [/url][url=http://a94.mmav55.com] [/url][url=http://a95.mmav55.com] [/url][url=http://a96.mmav55.com] [/url][url=http://a97.mmav55.com] [/url][url=http://a98.mmav55.com] [/url][url=http://a99.mmav55.com] [/url][url=http://a100.mmav55.com] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.