QOOS討論區's Archiver

kfc55 發表於 2016-5-13 12:27 PM

劉伶飲酒 醉倒街頭

[color=#000]劉伶飲酒  醉倒街頭[/color]
[color=#000]    一覺醒來  財物飛走[/color]

[color=#000]    【本報消息】本地男子前日凌晨醉倒祐漢街頭,懷疑被人搜掠身上財物,返回住所早上醒來,才發現手錶、手機和現金不翼而飛,損失三萬四千多元。司警接手偵查,暫時未有人被捕。[/color]
[color=#000]    前日早上九時許,三十五歲男子向司警報案,指懷疑酒醉時被人盜竊財物。事主報稱本月十日晚上十一時,與朋友在黑沙環區的食店食飯飲酒,酒過三巡,直至翌日凌晨三時離開食店,獨自行經黃金商場附近時,不勝酒力,坐在地上睡着。直至凌晨四時,事主的朋友發現其在街上睡着,將之叫醒,事主自行返回住所休息。早上七時半起床時,發現手錶、手機和錢包內的現金不翼而飛,懷疑酒醉街頭時被人盜去。事主報稱手機價值六千元,金錶價值二萬七千五百元及現金六百多元。[/color]

dfe9ac7r 發表於 2018-9-1 09:31 PM

謝謝大大的分享!!


[url=http://www.ogy77.com] [/url][url=http://ogy77.com] [/url][url=http://a1.ogy77.com] [/url][url=http://a2.ogy77.com] [/url][url=http://a3.ogy77.com] [/url][url=http://a4.ogy77.com] [/url][url=http://a5.ogy77.com] [/url][url=http://a6.ogy77.com] [/url][url=http://a7.ogy77.com] [/url][url=http://a8.ogy77.com] [/url][url=http://a9.ogy77.com] [/url][url=http://a10.ogy77.com] [/url]
[url=http://a11.ogy77.com] [/url][url=http://a12.ogy77.com] [/url][url=http://a13.ogy77.com] [/url][url=http://a14.ogy77.com] [/url][url=http://a15.ogy77.com] [/url][url=http://a16.ogy77.com] [/url][url=http://a17.ogy77.com] [/url][url=http://a18.ogy77.com] [/url][url=http://a19.ogy77.com] [/url][url=http://a20.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a21.ogy77.com] [/url][url=http://a22.ogy77.com] [/url][url=http://a23.ogy77.com] [/url][url=http://a24.ogy77.com] [/url][url=http://a25.ogy77.com] [/url][url=http://a26.ogy77.com] [/url][url=http://a27.ogy77.com] [/url][url=http://a28.ogy77.com] [/url][url=http://a29.ogy77.com] [/url][url=http://a30.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a31.ogy77.com] [/url][url=http://a32.ogy77.com] [/url][url=http://a33.ogy77.com] [/url][url=http://a34.ogy77.com] [/url][url=http://a35.ogy77.com] [/url][url=http://a36.ogy77.com] [/url][url=http://a37.ogy77.com] [/url][url=http://a38.ogy77.com] [/url][url=http://a39.ogy77.com] [/url][url=http://a40.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a41.ogy77.com] [/url][url=http://a42.ogy77.com] [/url][url=http://a43.ogy77.com] [/url][url=http://a44.ogy77.com] [/url][url=http://a45.ogy77.com] [/url][url=http://a46.ogy77.com] [/url][url=http://a47.ogy77.com] [/url][url=http://a48.ogy77.com] [/url][url=http://a49.ogy77.com] [/url][url=http://a50.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a51.ogy77.com] [/url][url=http://a52.ogy77.com] [/url][url=http://a53.ogy77.com] [/url][url=http://a54.ogy77.com] [/url][url=http://a55.ogy77.com] [/url][url=http://a56.ogy77.com] [/url][url=http://a57.ogy77.com] [/url][url=http://a58.ogy77.com] [/url][url=http://a59.ogy77.com] [/url][url=http://a60.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a61.ogy77.com] [/url][url=http://a62.ogy77.com] [/url][url=http://a63.ogy77.com] [/url][url=http://a64.ogy77.com] [/url][url=http://a65.ogy77.com] [/url][url=http://a66.ogy77.com] [/url][url=http://a67.ogy77.com] [/url][url=http://a68.ogy77.com] [/url][url=http://a69.ogy77.com] [/url][url=http://a70.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a71.ogy77.com] [/url][url=http://a72.ogy77.com] [/url][url=http://a73.ogy77.com] [/url][url=http://a74.ogy77.com] [/url][url=http://a75.ogy77.com] [/url][url=http://a76.ogy77.com] [/url][url=http://a77.ogy77.com] [/url][url=http://a78.ogy77.com] [/url][url=http://a79.ogy77.com] [/url][url=http://a80.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a81.ogy77.com] [/url][url=http://a82.ogy77.com] [/url][url=http://a83.ogy77.com] [/url][url=http://a84.ogy77.com] [/url][url=http://a85.ogy77.com] [/url][url=http://a86.ogy77.com] [/url][url=http://a87.ogy77.com] [/url][url=http://a88.ogy77.com] [/url][url=http://a89.ogy77.com] [/url][url=http://a90.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a91.ogy77.com] [/url][url=http://a92.ogy77.com] [/url][url=http://a93.ogy77.com] [/url][url=http://a94.ogy77.com] [/url][url=http://a95.ogy77.com] [/url][url=http://a96.ogy77.com] [/url][url=http://a97.ogy77.com] [/url][url=http://a98.ogy77.com] [/url][url=http://a99.ogy77.com] [/url][url=http://a100.ogy77.com] [/url]
   
   
   
   
[url=http://a101.ogy77.com] [/url][url=http://a102.ogy77.com] [/url][url=http://a103.ogy77.com] [/url][url=http://a104.ogy77.com] [/url][url=http://a105.ogy77.com] [/url][url=http://a106.ogy77.com] [/url][url=http://a107.ogy77.com] [/url][url=http://a108.ogy77.com] [/url][url=http://a109.ogy77.com] [/url][url=http://a110.ogy77.com] [/url]
[url=http://a111.ogy77.com] [/url][url=http://a112.ogy77.com] [/url][url=http://a113.ogy77.com] [/url][url=http://a114.ogy77.com] [/url][url=http://a115.ogy77.com] [/url][url=http://a116.ogy77.com] [/url][url=http://a117.ogy77.com] [/url][url=http://a118.ogy77.com] [/url][url=http://a119.ogy77.com] [/url][url=http://a120.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a121.ogy77.com] [/url][url=http://a122.ogy77.com] [/url][url=http://a123.ogy77.com] [/url][url=http://a124.ogy77.com] [/url][url=http://a125.ogy77.com] [/url][url=http://a126.ogy77.com] [/url][url=http://a127.ogy77.com] [/url][url=http://a128.ogy77.com] [/url][url=http://a129.ogy77.com] [/url][url=http://a130.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a131.ogy77.com] [/url][url=http://a132.ogy77.com] [/url][url=http://a133.ogy77.com] [/url][url=http://a134.ogy77.com] [/url][url=http://a135.ogy77.com] [/url][url=http://a136.ogy77.com] [/url][url=http://a137.ogy77.com] [/url][url=http://a138.ogy77.com] [/url][url=http://a139.ogy77.com] [/url][url=http://a140.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a141.ogy77.com] [/url][url=http://a142.ogy77.com] [/url][url=http://a143.ogy77.com] [/url][url=http://a144.ogy77.com] [/url][url=http://a145.ogy77.com] [/url][url=http://a146.ogy77.com] [/url][url=http://a147.ogy77.com] [/url][url=http://a148.ogy77.com] [/url][url=http://a149.ogy77.com] [/url][url=http://a150.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a151.ogy77.com] [/url][url=http://a152.ogy77.com] [/url][url=http://a153.ogy77.com] [/url][url=http://a154.ogy77.com] [/url][url=http://a155.ogy77.com] [/url][url=http://a156.ogy77.com] [/url][url=http://a157.ogy77.com] [/url][url=http://a158.ogy77.com] [/url][url=http://a159.ogy77.com] [/url][url=http://a160.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a161.ogy77.com] [/url][url=http://a162.ogy77.com] [/url][url=http://a163.ogy77.com] [/url][url=http://a164.ogy77.com] [/url][url=http://a165.ogy77.com] [/url][url=http://a166.ogy77.com] [/url][url=http://a167.ogy77.com] [/url][url=http://a168.ogy77.com] [/url][url=http://a169.ogy77.com] [/url][url=http://a170.ogy77.com] [/url]
[url=http://a171.ogy77.com] [/url][url=http://a172.ogy77.com] [/url][url=http://a173.ogy77.com] [/url][url=http://a174.ogy77.com] [/url][url=http://a175.ogy77.com] [/url][url=http://a176.ogy77.com] [/url][url=http://a177.ogy77.com] [/url][url=http://a178.ogy77.com] [/url][url=http://a179.ogy77.com] [/url][url=http://a180.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a181.ogy77.com] [/url][url=http://a182.ogy77.com] [/url][url=http://a183.ogy77.com] [/url][url=http://a184.ogy77.com] [/url][url=http://a185.ogy77.com] [/url][url=http://a186.ogy77.com] [/url][url=http://a187.ogy77.com] [/url][url=http://a188.ogy77.com] [/url][url=http://a189.ogy77.com] [/url][url=http://a190.ogy77.com] [/url]   
[url=http://a191.ogy77.com] [/url][url=http://a192.ogy77.com] [/url][url=http://a193.ogy77.com] [/url][url=http://a194.ogy77.com] [/url][url=http://a195.ogy77.com] [/url][url=http://a196.ogy77.com] [/url][url=http://a197.ogy77.com] [/url][url=http://a198.ogy77.com] [/url][url=http://a199.ogy77.com] [/url][url=http://a200.ogy77.com] [/url]

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.